مهاجران قانونی در آمریکا از خدمات اجتماعی محروم می‌شوند

دسته: حقوق در سایر جوامع
بدون دیدگاه
یکشنبه - ۲۴ بهمن ۱۳۹۵


مهاجران قانونی در آمریکا از خدمات اجتماعی محروم می‌شوند

مهاجران قانونی در آمریکا از خدمات اجتماعی محروم میشوند

 849478055

روزنامه «واشنگتنپست» در گزارشی نوشت: بهتازگی به دو سند تازه دستیافته که نشان میدهد دولت ترامپ محدودیت