مشخصات نظام قضایی در دوره رضاشاه(قسمت 10 )

دسته: آخرین مطالب , تاریخ
بدون دیدگاه
یکشنبه - ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶


مشخصات نظام قضایی در دوره رضاشاه(قسمت 10 )

 

دکتر محمد زرنگ

نظام قضایی در دوره رضاخان تحت تأثیر فضای خاص سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این دوره، ویژگیهای خاصی دارد که باعث تمایز آن از نظام قضایی ادوار قبل و بعد آن است. آنچه در این مبحث مورد ب