مجوز پرداخت فوق العاده ویژه مشاغل ذی حسابی، حسابرسی و حسابداری در وزارت امور اقتصادی و دارایی مشمول مشاغل ذی حسابی وزارت جهاد کشاورزی شامل مدیران امور مالی و معاونین انان نمی باشد.

دسته: آراء وحدت رويه ديوان عدالت اداري
بدون دیدگاه
پنجشنبه - ۳۱ تیر ۱۳۹۵


مجوز پرداخت فوق العاده ویژه مشاغل ذی حسابی، حسابرسی و حسابداری در وزارت امور اقتصادی و دارایی مشمول مشاغل ذی حسابی وزارت جهاد کشاورزی شامل مدیران امور مالی و معاونین انان نمی باشد.

مجوز پرداخت فوق العاده ویژه مشاغل ذی حسابی، حسابرسی و حسابداری در وزارت امور اقتصادی و دارایی مشمول مشاغل ذی حسابی وزارت جهاد کشاورزی شامل مدیران امور مالی و معاونین انان نمی باشد.

کلاسه پرونده: ۹۰/۲۱۷   شماره دادنامه: ۱۶۹ الی ۱۸۷

موضوع رأی: ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور در خصوص برقراری عوارض بر بانکها شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۱۱-۱۳۹۱/۱/۲۸معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در توسعه دامنه حکم مصوبه شماره ۱۲۴۳۲۰/ت۴۷۰۲۲ه-۱۳۹۰/۶/۲۱هیات وزیران

شاکی: بانک تجارت استان قم شورای اسلامی شهر قم ابطال ماده ۱۶ و بندهای ۱-۱۶، ۲-۱۶ و بند الف و تبصره ذیل آن و بندهای الف-۱ و الف-۲ مصوبه شماره ۳۴۸۸/ش-۱۴/۱۱/۱۳۸۲ ۲ ۹۰/۸۸۰ بانک صادرات بوشهر شورای اسلامی شهر بوشهر ابطال بند هـ ماده ۱۴ لایحه چگونگی اخذ هزینه های بهای خدمات تبلیغات محیطی از تابلوهای منصوب در شهر ۳ ۹۰/۱۰۴۲ بانک پارسیان شورای اسلامی شهر شاهرود ابطال تعرفه های عوارض سالهای ۱۳۸۷، ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ در بخش عوارض بر بانکها و موسسات اعتباری مجاز و نظایر آنها به ترتیب به شماره های ۳۵۷۳-۱۳/۱۱/۱۳۸۶، ۲۶۴۱-۱۶/۱۱/۱۳۸۷ و ۲۸۰۷-۱۴/۱۱/۱۳۸۸ ۴ ۹۲/۸۹۲ ۹۳/۸۵ بانک صادرات همدان و بانک ملی شورای اسلامی شهر مریانج ابطال تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ در قسمت تعیین عوارض بهای خدمات، افتتاح، سالیانه، نصب و سالیانه عابر بانک ۵ ۹۲/۹۳۷ ۹۳/۳۷۴ ۹۳/۶۱۵ ۹۴/۵۶۸ بانک ملی- بانک تجارت استان آذربایجانشرقی- بانک ملت- بانک رفاه کارگران شورای اسلامی شهر تبریز ابطال بند ۸ ماده ۳۴ تعرفه های عوارض محلی سالهای ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۲ و بند ۶ ماده ۳۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ ۶ ۹۲/۱۲۴۵ بانک رفاه کارگران شورای اسلامی شهر خنج ابطال بندهای الف و د ردیف یک صورتجلسه شماره ۱۳۲- ۱۴/۱۱/۱۳۸۷ ۷ ۹۲/۱۲۶۹ بانک صادرات شورای اسلامی شهر آران و بیدگل ابطال تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ در خصوص تعیین عوارض محلی فعالیت فعالان اقتصادی (غیر مشمول قانون نظام صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر- سالانه ۸ ۹۳/۵۸ بانک قرض الحسنه مهر ایران شورای اسلامی شهر بجنورد ابطال بند ۴ مصوبه شماره ۶۱۷/۸-۸/۳/۱۳۹۰ در قسمت دریافت حق کسب و پیشه از بانکها، موسسات مالی و اعتباری ۹ ۹۳/۱۱۰ بانک تجارت شورای اسلامی شهر ارومیه ابطال ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ در خصوص تعیین عوارض اختصاصی بر درآمد بانکها و موسسات اعتباری و مالی و صندوق قرض الحسنه ۱۰ ۹۳/۲۱۳ بانک کارآفرین شورای اسلامی شهر کرمان ابطال ردیفهای ۶۳ الی ۷۰ مصوبه مربوط به عوارض بهای خدمات شهری در سال ۱۳۹۲ خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری ردیف کلاسه پرونده شاکی طرف شکایت موضوع شکایت و خواسته ۱۱ ۹۳/۴۰۳ شرکت اعتباری عسگریه شورای اسلامی شهر تهران ابطال شق (ز) تبصره ۱ مصوبه جلسه ۴۱-۸/۱۱/۱۳۹۲ به شماره ۶/۴۱/۹۲/۴ ۱۲ ۹۳/۶۹۱ بانک کارآفرین شورای اسلامی شهر کرمان ابطال ردیفهای ۶۴ الی ۷۱ مصوبه مربوط به عوارض بهای خدمات شهری در سال ۱۳۹۳ ۱۳ ۹۳/۷۰۶ بانک کارآفرین شورای اسلامی شهر قم ابطال ردیف ۱۳-۶۵ از مصوبه شماره ۳۴۸۸-۱۴/۱۱/۱۳۸۲ ۱۴ ۹۳/۸۷۳ بانک ملت شورای اسلامی شهر تیران ابطال تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ در خصوص تعیین عوارض بر محل فعالیت بانکهای (خصوصی – دولتی) و پست بانک ۱۵ ۹۴/۱۶۴ بانک ملی شورای اسلامی شهر دزفول ابطال بند ۱۶-۱ مصوبه دویست و چهل و یکمین جلسه مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ در خصوص اخذ عوارض بهای خدمات شهری ۱۶ ۹۴/۴۶۳ بانک توسعه تعاون شورای اسلامی شهر کرمان ابطال بندهای ۶۴ الی ۶۹ مصوبه مربوط به بهای خدمات شهری در سال ۱۳۹۰بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی

۱گردش کار: شکات به شرح دادخواستها و شکایت نامه های تقدیمی در اعتراض به مصوبات مورد شکایت مفاداً اعلام داشته اند:

۱- قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ اجازه تاسیس و افتتاح شعب بانکها را به بانک مرکزی واگذار کرده و بدیهی است که اجازه تاسیس و افتتاح شعب ملازمه با انجام جزئیات آن من جمله نصب تابلو می باشد که صرفاً معرف شعبه و تسهیل مراجعات مردم بوده و جنبه تبلیغاتی ندارد و شهرداریها در این رابطه خدمتی ارائه نمی نمایند تا شوراهای اسلامی تعیین و مجاز به اخذ عوارض باشند.

۲- با توجه به تعریف و مفهوم واحد صنفی در مواد ۲ و ۳ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲ بانکها از مصادیق واحدهای صنفی محسوب نمی شوند. بنابراین اطلاق صنف یا حرفه بر بانکها در تعارض با ماهیت فعالیت آنها بوده و از این رو به عنوان صاحبان حرفه، پیشه و مشاغل خدماتی تلقی نمی گردند تا مشمول عوارض شوند.

۳- برابر بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد خاص مصوب سال ۲۸/۱۲/۱۳۷۳وضع هرگونه عوارض بر بانکها منوط به تصویب شورای اقتصاد می باشد که در هیچ یک از مصوبات شورای شهر این امر ملاحظه نمی شود.

۴- مفهوم و منطوق مواد ۱و ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱، مفید اختیار شورای اسلامی در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانکها نمی باشد همچنین اختیار مندرج در بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ نیز منوط به رعایت سایر شرایط و موازین قانونی است.

۵- به صراحت بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ خدمات بانکی و اعتباری بانکها از پرداخت مالیات معاف بوده و وفق مواد ۳۸ و ۳۹ این قانون نرخ عوارض شهرداریها در رابطه با کالا و خدمات بانکی که می بایست برای آنها عوارض پرداخت گردد، احصاء شده و بانکها از این بابت معاف از پرداخت هر گونه عوارض می باشند. همچنین به موجب ماده ۵۰ این قانون یاد شده، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای ارائه دهندگان خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده و همچنین برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد و حکم مقرر در تبصره این ماده نیز دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و مجاز به تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملینمی باشند و با توجه به این که حوزه فعالیت بانکها کشوری می باشد، لذا وضع عوارض توسط شورای اسلامی برای بانکها از صلاحیت آنها خارج است و برابر ماده ۵۳ قانون فوق الذکر وضع و وصول هرگونه عوارض طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده ممنوع می باشد. با عنایت به مجموع مراتب مذکور ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای طرف شکایت در تعیین عوارض برای بانکها با عناوین مختلف مانند عوارض بر محل فعالیت بانکها، عوارض کسب و پیشه، بهاء خدمات شهری از بانکها، عوارض اختصاصی بر درآمد بانکها، عوارض افتتاح و سالیانه بانکها، عوارض نصب و سالیانه عابر بانکها، عوارض مشاغل بر بانکها را تقاضا کرده اند.

متن مصوبه های مورد اعتراض به قرار زیر می باشد:

” ماده ۱۶- عوارض تابلو:

۱-۱۶- استاندارد تابلو قابل نصب در پیشانی مغازه و بر روی بام که از اخذ عوارض معاف می باشد، باید حداکثر ۱۵۰ سانتیمتر طول، ۵۰ سانتیمتر عرض و ۳۰ سانتیمتر پیش آمدگی داشته باشد.

۲-۱۶- تابلوهایی که مشمول اخذ عوارض می گردند.

الف- تابلوهای شناسایی:

هر واحد تجاری فقط جهت شناسایی نوع شغل خود و اسم و فامیل می تواند از یک تابلو و در حد استاندارد استفاده نماید که از پرداخت عوارض معاف می باشد. (نوشته می بایستی فارسی باشد).

تبصره: در صورتی که نوشتار تابلو لاتین باشد به عنوان تابلو تبلیغاتی تلقی می گردد.

الف-۱- عوارض تابلو اضافه تر از حد استاندارد با فرمول زیر محاسبه می گردد.

 

الف-۲- در صورتی که نوشتار تابلو تبلیغاتی خارجی باشد به عنوان تابلو تبلیغاتی تلقی گشته و عوارض آن بر اساس تابلوهای تبلغایت محاسبه می گردد.

 

آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین

ماده ۱۴: تابلوهای مشروحه زیر از پرداخت هزینه های بهای خدمات تبلیغات محیطی معاف می باشند.

ه) تابلوهای منصوب بر سر در واحدهای دولتی، نهادهای انقلابی، نیروهای نظامی و انتظامی به مساحت حداکثر ۴ مترمربع، به استثنای شرکتهای دولتی، شعب بیمه ها و بانکها و موسسات مالی و اعتباری

« لایحه برقراری عوارض مشاغل بر بانکها و موسسات اعتباری مجاز و نظایر آن»

ردیف عنوان شعبات سال ۱۳۸۶ پیشنهادی شهرداری سال ۱۳۸۷ (ماهیانه-ریال) تصویب شورای اسلامی سال ۱۳۸۷ (ماهیانه- ریال)

۱ شعبات مرکزی تا ۱۰۰ متر بنا ۰۰۰/۰۰۰/۱ ۰۰۰/۲۰۰۰/۱

۱/۱ شعبات مرکزی از ۱۰۱ متر به بالا ۰۰۰/۵۰۰/۱ ۰۰۰/۸۰۰/۱

۲ شعبات فرعی تا ۱۰۰ متر بنا ۰۰۰/۵۰۰ ۰۰۰/۶۰۰

۱/۲ شعبات فرعی از ۱۰۱ متر به بالا ۰۰۰/۷۰۰ ۰۰۰/۸۵۰

۳ صندوقهای قرض الحسنه ۰۰۰/۲۵ ۰۰۰/۳۰

 

ردیف عنوان شعبات سال ۸۸ پیشنهادی شهرداری سال ۱۳۸۸ (ماهیانه-ریال) تصویب شورای اسلامی سال ۱۳۸۸ (ماهیانه- ریال)

۱ شعبات مرکزی تا ۱۰۰ متر بنا ۰۰۰/۲۰۰/۱ ۰۰۰/۴۴۰/۱ ۰۰۰/۴۴۰/۱

۱/۱ شعبات مرکزی از ۱۰۱ متر به بالا ۰۰۰/۸۰۰/۱ ۰۰۰/۱۶۰/۲ ۰۰۰/۱۶۰/۲

۲ شعبات فرعی تا ۱۰۰ متر بنا ۰۰۰/۶۰۰ ۰۰۰/۷۲۰ ۰۰۰/۷۲۰

۱/۲ شعبات فرعی از ۱۰۱ متر به بالا ۰۰۰/۸۵۰ ۰۰۰/۰۲۰/۱ ۰۰۰/۰۲۰/۱

۳ صندوقهای قرض الحسنه ۰۰۰/۳۰ ۰۰۰/۳۶ ۰۰۰/۳۶

 

« لایحه برقراری عوارض بر بانکها و موسسات اعتباری مجاز و عابر بانکها یا دستگاه ATM و نظایر آن»

ردیف عنوان شعبات پیشنهادی شهرداری سال ۱۳۸۹ (ماهیانه-ریال) تصویب شورای اسلامی سال ۱۳۸۹ (ماهیانه- ریال)

۱ شعبات مرکزی تا ۱۰۰ متر بنا ۰۰۰/۴۴۰/۱ ۰۰۰/۷۰۰/۱

۱/۱ شعبات مرکزی از ۱۰۱ متر به بالا ۰۰۰/۱۶۰/۲ ۰۰۰/۶۰۰/۲

۲ شعبات فرعی تا ۱۰۰ متر بنا ۰۰۰/۷۲۰ ۰۰۰/۸۵۰

۱/۲ شعبات فرعی از ۱۰۱ متر به بالا ۰۰۰/۰۲۰/۱ ۰۰۰/۲۰۰/۱

۳ صندوقهای قرض الحسنه ۰۰۰/۳۶ ۰۰۰/۴۰

۴ عابر بانکها یا دستگاه ATM شعبات مرکزی و سایر نقاط سطح شهر ۰۰۰/۶۰ ۰۰۰/۵۰

 

تعرفه عوارض صنفی ماهیانه سال ۱۳۸۸ شهر مریانج (ارقام به ریال)

ردیف شرح اقلام عوارض مصوب قبلی پیشنهادی مصوب جدید

۳۳۳ عوارض حق افتتاح موسسات مالی و اعتباری و بانکها ۵ برابر ارزش منطقه ای نسبت به زیربنا ۵ برابر ارزش منطقه ای نسبت به زیربنا ۵ برابر ارزش منطقه ای نسبت به زیربنا

۳۳۴ عوارض سالیانه موسسات مالی و اعتباری و بانکها ۱ برابر ارزش منطقه ای نسبت به زیربنا ۱ برابر ارزش منطقه ای نسبت به زیر بنا ۱ برابر ارزش منطقه ای نسبت به زیر بنا

 

تعرفه عوارض صنفی ماهیانه سال ۱۳۸۹ شهر مریانج (ارقام به ریال)

ردیف شرح اقلام عوارض مصوب قبلی پیشنهادی مصوب جدید

۳۴۷ عوارض حق افتتاح موسسات مالی و اعتباری و بانکها ۵ برابر ارزش منطقه ای نسبت به زیربنا ۵×P×S 5×P×S

۳۴۸ عوارض سالیانه موسسات مالی و اعتباری و بانکها ۱ برابر ارزش منطقه ای نسبت به زیربنا ۱ برابر ارزش منطقه ای نسبت به زیر بنا ۱ برابر ارزش منطقه ای نسبت به زیر بنا

 

تعرفه عوارض صنفی سال ۱۳۹۰ شهرداری مریانج

کد عوارض شرح عوارض مستند قانونی نحوه وصول عوارض تصویبی و توضیحات

۰۱۰۴۰۰۳ عوارض نصب و سالیانه عابر بانکها تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها عوارض نصب سیستم عابر بانک (ATM) و موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه: S1×P×۵×%۱۰

عوارض سالیانه سیستم عابر بانک (ATM) و موسسات مالی و اعتباری صندوقهای قرض الحسنه: S1×P×۱×%۱۰

S1 : مساحت زیربنای بانک یا موسسه

P : قیمت منطقه ای

 

تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شهرداری مریانج

کد عوارض شرح عوارض مستند قانونی نحوه وصول عوارض تصویبی و توضیحات

۰۱۰۴۰۰۳ بهای خدمات و عوارض افتتاح و سالیانه بانکهای دولتی و خصوصی، موسسات مالی و اعتباری و صندوقهایقرض الحسنه تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها P : قیمت منطقه ای دارایی

S1 : مساحت اعیان ( زیربنای بانک یا موسسه)

عوارض افتتاح بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها: S1×p×۵

عوارض سالیانه بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها: S1×P×۱

بهای خدمات بانکها، موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه:

۰۱۰۴۰۰۳ عوارض نصب و سالیانه عابر بانکها تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها عوارض نصب سیستم عابر بانک (ATM) و موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه: S1×P×۵×%۱۰

عوارض سالیانه سیستم عابر بانک (ATM) و موسسات مالی و اعتباری صندوقهای قرض الحسنه:

S1 : مساحت زیربنای بانک یا موسسه

P : قیمت منطقه ای

 

کد عوارض شرح عوارض مستند قانونی نحوه وصول عوارض تصویبی و توضیحات

۱۰۳۰۰۳ بهای خدمات و عوارض افتتاح و سالیانه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها p :قیمت منطقه ای دارایی

S1 : مساحت اعیان (زیربنای بانک یا موسسه)

عوارض افتتاح بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها: S1×p×۵

عوارض سالیانه بانکها و موسسات اعتباری وقرض الحسنه ها:S1×P×۱

 

 

عوارض تابلو سال ۱۳۸۷

ماده ۳۴: عوارض تابلوها

۸- تابلوهای سر درب پشت بام ( موسسات، ادارات، سازمانها) انتفاعی اعم از وابسته به دولت و یا دولتی و سهامی عام و خاص همانند بانکها- مدارس غیر انتفاعی- کلینیکها- بیمارستانهای خصوصی، موسسات مالی و اعتباری و غیره مبنای اخذ عوارض سالانه در هر مترمربع (P2×مساحت تابلو) تعیین می شود.

عوارض تابلو سال ۱۳۸۸

ماده ۳۴: عوارض تابلوها

۸- تابلوهای سر درب پشت بام ( موسسات، ادارات، سازمانها) انتفاعی اعم از وابسته به دولت و یا دولتی و سهامی عام و خاص همانند بانکها- مدارس غیر انتفاعی- کلینیکها- بیمارستانهای خصوصی، موسسات مالی و اعتباری و غیره مبنای اخذ عوارض سالانه در هر مترمربع (P2×مساحت تابلو) تعیین می شود.

عوارض تابلو سال ۱۳۸۹

ماده ۳۴: عوارض تابلوها

۸- تابلوهای سر درب پشت بام ( موسسات، ادارات، سازمانها) انتفاعی اعم از وابسته به دولت و یا دولتی و سهامی عام و خاص همانند بانکها- مدارس غیر انتفاعی- کلینیکها- بیمارستانهای خصوصی، موسسات مالی و اعتباری و غیره مبنای اخذ عوارض سالانه در هر مترمربع (P2×مساحت تابلو) تعیین می شود.

عوارض تابلو سال ۱۳۹۰

ماده ۳۴: عوارض تابلوها

۸- تابلوهای سر درب پشت بام ( موسسات، ادارات، سازمانها) انتفاعی اعم از وابسته به دولت و یا دولتی و سهامی عام و خاص همانند بانکها- مدارس غیر انتفاعی- کلینیکها- بیمارستانهای خصوصی، موسسات مالی و اعتباری و غیره مبنای اخذ عوارض سالانه در هر مترمربع (P2×مساحت تابلو) تعیین می شود.

عوارض تابلو سال ۱۳۹۱

ماده ۳۴: عوارض تابلوها

 

 

۸- تابلوهای نصب شده بر سر درب واحدهای دولتی، نهادها، نیروهای انتظامی به استثنای شرکتهای دولتی، شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری.

عوارض تابلو سال ۱۳۹۲

ماده ۳۴: عوارض تابلوها

۸- تابلوهای نصب شده بر سر درب واحدهای دولتی، نهادها، نیروی انتظامی به استثنای شرکتهای دولتی، شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری و بیمه.

عوارض تابلو سال ۱۳۹۳

ماده ۳۳- عوارض تابلوها

ردیف نوع تابلو مدت نصب

۶ تابلوهای نصب شده در پشت بام (موسسات، ادارات، سازمانهای انتفاعی اعم از دولتی یا وابسته به دولت، بانکها، موسسات مالی و اعتباری) سالانه ……

سالانه تا اندازه ۶ مترمربع P4

روزانه از ۱ مترمربع تا ۱۵ مترمربع ۳۵۰۰ ریال

روزانه از ۱ مترمربع تا ۳۰ مترمربع ۷۰۰۰ ریال

روزانه از ۱ مترمربع تا ۶۰ مترمربع ۱۰۰۰۰ ریال

 

صورتجلسه شورای اسلامی شهر خنجشهرستان خنجاستان فارس صورتجلسه: ۱۳۲

شماره جلسه: ۱۳۲ساعت تشکیل جلسه: ۱۰:۰۰ تاریخ تشکیل جلسه ۱۴/۱۱/۱۳۸۷محل تشکیل جلسه: دفتر شورا

 

ردیف دستورجلسه متقاضی لایحه یا طرح شماره و تاریخ پیشنهاد

۱ تقاضای شهرداری محترم مبنی بر نحوه و مبلغ وصول عوارض پیمانکاری، پسماندها و بانکهای واقع در محدوده شهر به منظور اجرا از ابتدای سال ۱۳۸۸ با توجه به نامه معاونت محترم امور عمرانی استانداری – ۴۹۸-۱۳/۱۱/۱۳۸۷

 

ردیف دستورجلسه خلاصه مذاکرات

۱ با وصول عوارض پیمانکاری، پسماندها و بانکها به شرح ذیل موافقت گردید:

۱- وصول ۱% پیمانکاری از کلیه قراردادهای عمرانی و خدماتی واقع در محدوده مصوب شهر

۲- هزینه خدمات

الف- شعب بانکها ماهیانه ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال

ب- …….

ج- …..

د-شعب بانکهای خصوصی ماهیانه ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال

 

تعرفه: ۲۰۴۸ شهرداری آران و بیدگل

موضوع تعرفه: ضریب محاسبه (x) نوع فعالیت محل فعالیت فعالان اقتصادی (غیر مشمول قانون نظام صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی در محدوده و حریم مصوب شهر

تعرفه نوع فعالیت: به شرح جدذول زیر می باشد.

ردیف نوع فعالیت ستون ۱f ستون ۲f ستون ۳ f ستون ۴ f

۸ بانکها ۳۷/۱% ۱/۱% ۹۳% ۸۴%

۹ موسسات مالی و اعتباری ۶/۱% ۸۷% ۷۴% ۶۷%

۱۰ پست بانک ۶/۱% ۸۷% ۷۴% ۶۷%

۱۱ موسسه قرض الحسنه ۲۷% ۲۲% ۱۸% ۱۶%

 

نامه شماره ۳۲۳۴۵/۱۱-۳/۳/۱۳۹۰ شهرداری در خصوص دریافت حق کسب و پیشه از پزشکان و بانکها و موسسات مالی و اعتباری برابر تعرفه سال ۱۳۸۹ مطرح، شورا با نظر شهرداری اعلام موافقت می نماید.

 

ماده ۵- عوارض اختصاصی بر درآمد بانکها و موسسات اعتباری و مالی و صندوق قرض الحسنه

 

لایحه مصوب مراکز عمومی، دولتی و خصوصی برای اجرا در سال ۱۳۹۲ ( به ریال)

ردیف فهرست بهاء خدمات شهرداری از محل مراکز عمومی، دولتی و خصوصی مبلغ مصوب برای اجرا در سال ۱۳۹۱ مبلغ مصوب برای اجرا در سال ۱۳۹۲ دوره محاسبه بهاء خدمات شهری شعاع محدوده وصول بهاء خدمات شهری

۶۳ خدمات شهری بانکهای دولتی

۶۴ سرپرستی بانکها ۱۰۰/۳۸۰/۴ ۱۱۵/۰۳۷/۵ ماهیانه حوزه استحفاظی

۶۵ شعب بانکهای درجه یک و باجه ها ۱۰۰/۶۵۰/۳ ۶۱۵/۱۹۷/۴ ماهیانه حوزه استحفاظی

۶۶ شعب بانکهای درجه دو و باجه ها ۶۰۰/۱۰۲/۳ ۹۹۰/۵۶۷/۳ ماهیانه حوزه استحفاظی

۶۷ شعب بانکهای درجه سه و باجه ها ۶۰۰/۷۳۷/۲ ۲۴۰/۱۴۸/۳ ماهیانه حوزه استحفاظی

۶۸ خدمات شهری بانکهای خصوصی

۶۹ سرپرستی بانکهای خصوصی ۱۰۰/۳۸۰/۴ ۱۱۵/۰۳۷/۵ ماهیانه حوزه استحفاظی

۷۰ شعب بانکهای خصوصی و باجه ها ۶۰۰/۷۳۷/۲ ۲۴۰/۱۴۸/۳ ماهیانه حوزه استحفاظی

 

تبصره یکم (۱):

تابلوهای ذیل مادام که رعایت کامل میزان سقف تعیین شده در مصوبات ابلاغی را بنمایند مشمول پرداخت عوارض موضوع این اصلاحیه نمی باشند.

ز- تابلوهای شرکتهای دولتی و شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری تا سقف سه مترمربع در صورتی که تابلوهای مذکور جنبه تبلیغاتی نداشته باشد.

 

آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین

لایحه مصوب مراکز عمومی، دولتی و خصوصی برای اجرا در سال ۱۳۹۳ ( به ریال)

ردیف فهرست بهاء خدمات شهرداری از محل مراکز عمومی، دولتی و خصوصی مبلغ مصوب برای اجرا در سال ۱۳۹۲ مبلغ مصوب برای اجرا در سال ۱۳۹۳ دوره محاسبه بهاء خدمات شهری شعاع محدوده وصول

۶۴ خدمات شهری بانکهای دولتی

۶۵ سرپرستی بانکها ۱۱۵/۰۳۷/۵ ۰۰۰/۷۹۳/۵ ماهیانه حوزه استحفاظی

۶۶ شعب بانکهای درجه یک و باجه ها ۶۱۵/۱۹۷/۴ ۰۰۰/۸۳۲۷/۴ ماهیانه حوزه استحفاظی

۶۷ شعب بانکهای درجه دو و باجه ها ۹۹۰/۵۶۷/۳ ۰۰۰/۱۰۳/۴ ماهیانه حوزه استحفاظی

۶۸ شعب بانکهای درجه سه و باجه ها ۲۴۰/۱۴۸/۳ ۰۰۰/۶۲۰/۳ ماهیانه حوزه استحفاظی

۶۹ خدمات شهری بانکهای خصوصی

۷۰ سرپرستی بانکهای خصوصی ۱۱۵/۰۳۷/۵ ۰۰۰/۷۹۳/۵ ماهیانه حوزه استحفاظی

۷۱ شعب بانکهای خصوصی و باجه ها ۲۴۰/۱۴۸/۳ ۰۰۰/۶۲۰/۳ ماهیانه حوزه استحفاظی

 

۱۳-۶۵ شعب بانکها (عوارض پایه) سال ۱۳۸۱ مساحت زیربنا × P 1% + 500000

سال ۱۳۸۲ مساحت زیر بنا× P 1% + 550000

سال ۱۳۸۳ مساحت زیربنا× P 1% + 600000

 

عنوان: عوارض بر محل فعالیتهای بازرگانی، اداری، خدماتی، تجاری …. کد: ۱۴۰۳

تاریخ تصویب قبلی:

شرح محاسبه عوارض محلی بانکهای (خصوصی و دولتی) و پست بانک ۰۰۰/۲۰۰/۴ ریال

بند۱۶-۱- نحوه اخذ عوارض بهای خدمات شهری جهت مشاغل غیر مشمول نظام صنفی بر اساس مکانیزم اجرایی زیر مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

متراژ زیربنای مفید × نرخ ارزش معاملاتی دفترچه دارایی = عوارض بهای خدمات شهری

نظر به میزان درآمد مشاغل مختلف بر اساس فرمول بالا موارد زیر پیشنهاد می گردد:

۱- بانکها ۱۰۰%متراژ زیربنای مصوب نرخ ارزش معاملاتی دفترچه دارایی = عوارض بهای خدمات شهری

 

لایحه مصوب مراکز عمومی، دولتی و خصوصی برای اجرا در سال ۱۳۹۱ (به ریال)

ردیف عنوان بهاء عوارض محلی و خدمات شهری مبلغ مصوب برای اجرا در سال ۱۳۹۱ دوره محاسبه بهاء خدمات شهری شعاع محدوده وصول بهاء خدمات شهری و عوارض

۶۴ سرپرستی بانکها ۱۰۰/۳۸۰/۴ ماهیانه حوزه استحفاظی

۶۵ شعب بانکهای درجه یک و باجه ها ۱۰۰/۶۵۰/۳ ماهیانه حوزه استحفاظی

۶۶ شعب بانکهای درجه دو و باجه ها ۶۰۰/۱۰۲/۳ ماهیانه حوزه استحفاظی

۶۷ شعب بانکهای درجه سه و باجه ها ۶۰۰/۷۳۷/۲ ماهیانه حوزه استحفاظی

۶۸ شعب بانکهای درجه چهار و باجه ها ۱۰۰/۵۵۵/۲ ماهیانه حوزه استحفاظی

۶۹ شعب بانکهای درجه پنج و باجه ها ۱۰۰/۱۹۰/۲ ماهیانه حوزه استحفاظی

 

 

آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین

در پاسخ به شکایت مذکور، شوراهای اسلامی شهرهای تیران، آران و بیدگل، دزفول، ارومیه، مریانج، بوشهر، تبریز، قم، تهران، شاهرود و کرمان به موجب لوایحی به شماره های ۳۶۶۲/۵۳-۱۳/۴/۱۳۹۴، ۹۷۵-۲/۵/۱۳۹۳، ۱۶۸۰-۱۹/۱۰/۱۳۹۴، ۵۸۰۴/۱۵-۷/۳/۱۳۹۲، ۱۲۳۳/۹۳/ش-۱۹/۴/۱۳۹۳، ۱۹۹۱/ش-۱۰/۷/۱۳۹۱، ۳۷۳۱-۴/ش/ت-۱۳/۶/۱۳۹۳، ۳۶۷/ش/ق-۲۱/۱/۱۳۸۹، ۷۲۶-۱۱/۱/۱۳۸۹، ۱۷۰۲۵/۱۶۰-۲۳/۶/۱۳۹۳، ۱۱/۳۰۰۹۰-۲۰/۱۱/۱۳۹۰، ۲۱۴۹-۶/۱۰/۱۳۹۳ و شهردار قم به موجب لایحه شماره ۱۰۷۹۳۱-۳۰/۴/۱۳۹۲ مفاداً اعلام کرده اند که:

” ۱- طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض و همچنین تغییر نوع و میزان از جمله وظایف شورای اسلامی شهر می باشد.

۲- با استناد به ماده ۷۷ اصلاحی قانون شهرداریها مصوب سال ۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام شهرداری اختیار اخذ عوارض بهای خدمات شهری را دارند.

۳- با توجه به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده ۵۲ این قانون نافی صلاحیت شورا برای وضع عوارض به طور مطلق و عام نمی باشد.

۴- مطابق بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً عرضه کالا و خدمات حسب مورد از شمول پرداخت مالیات معاف گردیده و معافیت منظور شده در قانون مشمول معافیت از پرداخت عوارض شهرداری نمی شود.

۵- وضع عوارض بهای خدمات شهری مربوط به فعالیت بانک نمی باشد بلکه بابت استفاده از خدمات شهرداری به جهت محل فعالیت خود بایستی عوارض بهای خدمات شهری را پرداخت نماید. ”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱/۳/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود و همچنین تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای شهر اعلام شده است و مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند، بنا به مراتب مذکور، اختیارات مندرج در بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران صرفاً در وضع عوارض محلی جدید قابل اعمال است. نظر به این که حوزه فعالیت بانکها محدود به محل خاص و معینی نبوده و قلمرو فعالیت آنها کشوری می باشد، بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی طرف شکایت به شرح مندرج در گردش کار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آنها تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شوند. مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای بوشهر و بجنورد به شرح مذکور در ردیفهای ۲ و ۸ جدول گردش کار بنا به درخواست شاکی، مبنی بر ابطال از تاریخ صدور، موضوع ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و پذیرش آن از سوی اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود./

مرتضی علی اشراقی

معاون قضایی دیوان عدالت اداری


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۱۳
برچسب ها: