مامور موفق

دسته: آخرین مطالب , تجربه و خاطره , مطالب برگزیده
بدون دیدگاه
یکشنبه - ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶


مامور موفق

سید روح الله مصطفی نژاد موسویرئیس شعبه 102 کیفری دو دماوند

روزهای اولی که دادسرا احیاء شد دادستان قدر قدرت ما سیاستهای جنایی خوبی اتخاذ کرده بود که فکر کنم در نوع خودش بی نظیر بود . یکی از این اقدامات چهار مأمور نیروی