لزوم پذیرش شکایات در همه اوقات

دسته: تازه های قوانین
بدون دیدگاه
جمعه - 10 دی 1395


لزوم پذیرش شکایات در همه اوقات

دستورالعمل کشیک قضایی با عنایت به:

لزوم پذیرش شکایات در همه اوقات

31

متن کامل بخشنامه رئیس قوه قضاییه به شرح زیر است:

«دستورالعمل فوریتهای قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک»

  در اجرای تکالیف مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 و اصلاحات الحاقات بعدی ازجمله مواد 47، 69، 95، 186 و 226، مبنی بر ضرورت پذیرش شکایات کتبی و شفاهی مراجعین در تمامی اوقات و انجام اقدامات فوری در پروندههای قضایی، دستورالعمل فوریتهای قضایی و نحوه عملکرد واحدهای کشیک به شرح زیر ابلاغ میشود:

الف) ساختار و تشکیلات:

ماده 1 ـ به‌منظور انجام وظایف قضایی و پذیرش و پیگیری شکایات فوری و ضروری مراجعان و گزارش ضابطان دادگستری در ساعات غیر اداری و ایام تعطیل، در هر حوزه قضایی، واحد کشیک قضایی به ترتیب زیر تشکیل می‌شود:

1) حداقل یک واحد در دادسرای هر حوزه قضایی شهرستان و یک واحد در دادسرای نواحی کلان‌شهرها به پیشنهاد دادستان حوزه مربوط و تأیید رییس کل دادگستری استان.

2) حداقل یک واحد کشیک از دادگاه کیفری 2 در هر شهرستان و در صورت لزوم دادگاه کیفری یک، به پیشنهاد رییس دادگستری شهرستان و تأیید رییس کل دادگستری استان برای رسیدگی به جرایمی که مطابق قانون به‌طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می‌شود. همچنین، در صورت لزوم و به تشخیص رییس کل دادگستری استان به تعداد لازم در کلان‌شهرها واحد کشیک در مجتمعهای قضایی تشکیل می‌شود.

تبصره ـ قاضی کشیک دادگاه کیفری 2 علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های جزایی، مجاز به رسیدگی به پرونده‌های فوریتهای قضایی در امور حقوقی نظیر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی،‌ مصوب 1393 مجلس شورای اسلامی نیز است.

3) یک واحد کشیک در دادگاههای عمومی بخش به پیشنهاد رییس دادگاه و تأیید رییس کل دادگستری استان.

ماده 2 ـ هر واحد کشیک از یک نفر قاضی، یک نفر از کارکنان اداری که دارای سوابق و تجربه کافی باشد و یک نفر از کارکنان پشتیبانی تشکیل خواهد شد.

ماده 3 ـ اعضاء واحد کشیک از میان قضات و کارکنان اداری داوطلب دادسراها و دادگاهها انتخاب می‌شوند و در صورت نبود داوطلب به‌صورت نوبتی تعیین خواهد شد. جابجایی اعضای کشیک حسب مورد با موافقت دادستان یا رییس حوزه قضایی مربوط مجاز است و مراتب عنداللزوم باید به مراجع مربوط مانند ضابطان اعلام شود.

تبصره ـ تعیین قضات زن برای کشیک در صورت ضرورت و با تشخیص دادستان بلامانع است.

ب ) برنامه کشیک:

ماده 4 ـ برنامه کشیک حوزه‌های قضایی مشتمل بر تعداد اعضا، تعیین زمان شروع و خاتمه و نحوه انجام کشیک، با رعایت مفاد این دستورالعمل و با لحاظ نوع و تعداد پرونده، تعداد قضات و کارکنان شاغل، کثرت مراجعان و شرایط جغرافیایی و اجتماعی، به‌صورت سه‌ماهه در هر حوزه قضایی حسب مورد به پیشنهاد دادستان و یا رییس حوزه قضایی و تأیید رییس کل دادگستری استان صورت می‌پذیرد. زمان کشیک همه‌روزه بعد از وقت اداری است. نحوه و زمان استقرار واحد کشیک حسب مورد به تشخیص رییس کل دادگستری و دادستان مربوط خواهد بود.

تبصره 1 ـ درمواردی که بنا به‌ضرورت، «کشیک شب» ایجاد می‌شود، زمان آن حداکثر 4 ساعت خواهد بود.

تبصره 2 ـ‌ دادستانهای مراکز استانها به تشخیص رییس قوه قضاییه، علاوه بر کشیک مذکور در تبصره 1، می‌توانند همه‌روزه از ساعت 24 تا 5 بامداد یکی از معاونین یا یکی از قضات باتجربه دادسرا را به‌عنوان کشیک فوق‌العاده معرفی نمایند. حق‌الزحمه کشیک مذکور دو برابر روز محاسبه خواهد شد.

ماده 5 ـ فهرست قضات کشیک و برنامه زمانی و اصلاحات آن حسب مورد با دستور دادستان و یا رییس حوزه قضایی به قضات و کارمندان کشیک ابلاغ می‌شود.

ماده 6 ـ برنامه زمان‌بندی کشیک در ابتدای هرماه به اطلاع ضابطین می‌رسد و تأکید می‌شود که ضابطان از ارجاع پرونده‌های عادی در زمان کشیک خودداری نمایند و صرفاً موارد واجد فوریت به واحد کشیک ارسال شود.

تبصره ـ موارد فوری، پرونده‌هایی است که اتخاذ تصمیم سریع درباره آنها ضرورت داشته باشد از قبیل انجام اقدامات لازم در صورت وقوع قتل یا فوت مشکوک و تعیین تکلیف متهمان و محکومان تحت نظر و جلب شده و متهمان پرونده‌های منتهی به فوت مجنی‌علیه.

ماده 7 ـ قضات کشیک مکلف‌اند بر اساس برنامه زمانی، حداقل سه ساعت در محل کشیک حضورداشته و خارج از این زمان تا نوبت بعدی کشیک یا وقت اداری، در حوزه قضائی مربوط در دسترس باشند و به نحو مقتضی نسبت به‌فوریت های قضایی تعیین تکلیف نمایند.

ماده 8 ـ در حوزه‌های قضایی که ایجاد واحد کشیک ضرورت نداشته باشد، رییس حوزه قضایی یا دادستان مربوط مکلف است شخصاً یا با تعیین یکی از قضات، به‌عنوان «کشیک در دسترس» نسبت به انجام فوریتهای قضایی به نحو مقتضی اقدام کند.

پ ) میزان و نحوه پرداخت حق کشیک:

ماده 9 ـ میزان پرداخت حق کشیک، به هریک از اعضا (قاضی، کارمند اداری و پشتیبانی) با توجه به ساعات کار مقرر دراین آیین‌نامه، برمبنای ضوابط  اضافه‌کار است.

ماده 10 ـ حق کشیک در روزهای تعطیل و کشیک شب یک و نیم برابر و در تعطیلات متوالی بیش از دو روز در حوزه‌های قضایی که 5 شنبه‌ها تعطیل است و بیش از یک روز در سایر حوزه‌ها، دو برابر روزهای عادی است و برای قضات کشیک در دسترس دادسرا یا دادگاه بخش با لحاظ عوامل مذکور در ماده 3 دستورالعمل از قبیل نوع و تعداد پرونده، از یک‌هشتم تا یک‌چهارم حق کشیک موضوع ماده 9 دستورالعمل، به تشخیص رییس کل دادگستری پرداخت می‌شود. در مورد اخیر درصورتی‌که رسیدگی به پرونده در وقت کشیک مستلزم حضور قاضی در محل کشیک باشد، معادل حق کشیک به تشخیص رییس حوزه قضایی پرداخت خواهد شد.

تبصره ـ در خصوص کشیک ویژه قتل درصورتی‌که مبادرت به معاینه جسد نمایند،‌ حق کشیک ویژه با تصویب معاونت راهبردی قوه قضاییه پرداخت می‌شود.

ماده 11 ـ در حوزه‌های قضایی که بیش از یک واحد کشیک فعالیت می‌نماید، حق‌الزحمه اعضای هر واحد جداگانه محاسبه و پرداخت می‌گردد.

ماده 12 ـ معاونت راهبردی قوه قضاییه هر 3 ماه، اعتبار کشیک دادگستری کل استانها را بر اساس آمار عملکرد و گزارشهایی که با ذکر مشخصات اعضای هر واحد و قید ساعات کشیک ارسال می‌شود، محاسبه، تخصیص و ابلاغ خواهد کرد.

تبصره ـ روسای کل دادگستری مکلف‌اند گزارش پرداختهای مالی کشیک را بر اساس فرم ارسالی از معاونت راهبردی تنظیم و به آن معاونت ارسال نمایند.

ت) سایر مقررات:

ماده 13 ـ قضات موظف‌اند پرونده‌های ارجاعی را در وقت اداری تعیین تکلیف کنند و از محول نمودن آن به‌وقت کشیک خودداری نمایند.

ماده 14 ـ قضات موظف‌اند به‌منظور تسهیل در انجام امور افراد جلب شده در وقت کشیک، کلیه اطلاعات لازم از قبیل مشخصات متهم یا محکوم، علت جلب، نام شاکی، نوع اتهام، میزان خسارت وارده به شاکی خصوصی و میزان محکومیت مالی را در برگ جلب درج نمایند. در جرایمی که به تشخیص مرجع قضایی، ‌حیثیت اجتماعی متهم یا محکوم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، ‌علت جلب ذکر نمی‌شود.

تبصره ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است امکان درج اطلاعات مربوط به متهمان و محکومان جلب شده را در مرحله تحقیقات مقدماتی و اجرای حکم، در سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) فراهم نماید.

ماده 15 ـ دادگستری استانها مکلف هستند نسبت به استقرار سامانه سمپ و دسترسی واحدهای کشیک به آن با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات اقدام نمایند.

ماده 16 ـ روسای کل دادگستریها مکلف‌اند در پایان هرسال، خلاصه آمار عملکرد واحدهای کشیک استانی را به تفکیک هر یک از واحدهای کشیک جهت بررسی و اقدام مقتضی به دادستان کل کشور ارسال نمایند.

ماده 17 ـ روسای کل دادگستریها و دادستانهای مراکز استان موظف‌اند شخصاً یا از طریق یکی از معاونان بر فعالیت واحدهای کشیک نظارت نمایند و در صورت مشاهده تخلف مراتب را به مبادی ذی‌ربط گزارش کنند.

ماده 18 ـ معاونان مالی و پشتیبانی دادگستری استانها موظف‌اند امکانات لازم و مطلوب از قبیل مکان، تلفن، دورنگار و خودرو را در اوقات کشیک فراهم نمایند.

ماده 19 ـ دادستان کل کشور بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت دارد و گزارش سالانه آن را به رییس قوه قضاییه ارائه خواهد کرد.

ماده 20 ـ این دستورالعمل در 20 ماده و 8 تبصره در تاریخ 95/10/4 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و کلیه مقررات و ضوابط مغایر با آن ملغی است. صادق آملی لاریجانی منبع: داد ایران


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۳۵
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *