قضات باید از مراودات نامتعارف بپرهیزند

دسته: رویداد حقوقی
بدون دیدگاه
چهارشنبه - ۲۶ آبان ۱۳۹۵


قضات باید از مراودات نامتعارف بپرهیزند

معاون دادستان انتظامی قضات:

قضات باید از مراودات نامتعارف بپرهیزند

معاون دادستان انتظامی در امور نظارت و ارزشیابی قضات گفت: قضات باید از مراودات نامتعارف بپرهیزند.

علی رنجبر معاون دادستان انتظامی در امور نظارت و ارزشیابی قضات که به‌منظور برگزاری جلسه مشترک با مسؤولین و نمایندگان واحدهای نظارت و ارزشیابی قضات چهار استان غرب کشور – کرمانشاه، همدان، ایلام و کردستان – به استان کرمانشاه سفرکرده بود در نشست مشترک با قضات محاکم تجدیدنظر، محاکم عمومی و ان