عدم اختیار شورای شهر برای تعیین عوارض تغییر کاربری

دسته: تازه های قوانین
بدون دیدگاه
دوشنبه - 21 تیر 1395


عدم اختیار شورای شهر برای تعیین عوارض تغییر کاربری

عدم اختیار شورای شهر  برای تعیین عوارض تغییر کاربری

%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b9%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d8%aa

شورای اسلامی شهر اختیار تعیین عوارض تغییر کاربری از غیرمسکونی به کاربری مسکونی را ندارد.
کلاسه پرونده: 94/1192شماره دادنامه: 76
موضوع رأی: ابطال بند 2 صفحه 49 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص اخذ عوارض تبدیل کاربری از غیرمسکونی به مسکونی
شاکی: آقای مجید سعیدیها
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21/2/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نمایندگان معرفی شده پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به‌شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
به‌موجب ماده 92 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان‌عدالت‌اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بـدون رعـایت مفـاد مـاده 83 ایـن قانون و فقط بـا دعـوت نماینده مـرجع تصویـب کننده در هیـأت عمـومی مطرح می‌نماید.»
ظربـه‌ایـن‌کـه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این و به موجب رأی شماره4- 14/1/1391 ماده 9 تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص تعیین عوارض تغییر کاربری از غیرمسکونی به‌کاربری مسکونی را ابطال کرده و شورای اسلامی شهر شاهرود مجدداً به‌موجب بند 2 تعرفه عوارض محلی سال 1394 عوارض تبدیل کاربری اراضی از غیرمسکونی به‌مسکونی را به‌شرح شقوق مختلف آن تصویب کرده است، بنابراین درتصویب بند 2 مصوبه مذکور مفاد رأی شماره 4-14/1/1391 هیأت عمومی رعایت نشده است و به‌همین دلیل مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون تشخیص داده شد و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92  قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۵۷
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *