صدور پروانه ساخت
 برای زمینهای قولنامه ای ممنوع است

دسته: تازه های قوانین
بدون دیدگاه
چهارشنبه - ۳۰ تیر ۱۳۹۵


صدور پروانه ساخت
 برای زمینهای قولنامه ای ممنوع است

صدور پروانه ساخت
 برای زمینهای قولنامه ای ممنوع است

بند 8 نامه شماره 932/4/40/237-7/12/1391 فرماندار شهرستان آبیک به شهرداری آبیک مبنی بر موافقت با پیشنهاد شهردار جهت صدور پروانه ساخت اراضی قولنامه‌ای مغایر قانون و مورد ابطال قرار گرفت.
کلاسه پرونده: 94/277
شماره دادنامه: 266
موضوع رأی: ابطال بند 8
مصوبه شماره 932/4/40/237-7/12/1391فرماندار و رئیس شورای تامین شهرستان آبیک مبنی بر صدور پروانه ساخت بر روی اراضی قولنامه ای
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه شماره 245252مورخ 23/12/1393 اعلام کرده است که:
 رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان قزوین و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبه شورای تامین شهرستان آبیک که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تایید قرار گرفته است. ارسال می‌گردد به حکایت گزارش مزبور، شورای تامین شهرستان آبیک به موجب
بند 8 نامه شماره 932/4/40/237مورخ 7/12/1391 مصوب نموده است:
«با توجه به گزارشات مبسوط اعضاء اصلی
شورای تامین در خصوص ایجاد نقاط حاشیه نشین در داخل شهر به دلیل وجود زمینهای قولنامه‌ای و احتمال افزایش مسائل امنیتی با توجه به ساخت و سازهای غیر مجاز که اکثراً از استحکام بنای بسیار ضعیف برخوردار می‌باشند و کمترین حوادث طبیعی احتمال تخریب فراوان و پس از آن مسائل شدید امنیتی در پی خواهد داشت جهت کنترل این معضل در سطح شهرستان و همچنین تقاضای شهردار محترم آبیک جهت رفع مشکل، اعضاء شورای تامین با توجه به جمیع جهات مسائل امنیتی شهرستان با طرح پیشنهادی شهردار موافقت و خواستار اجرای آن بر اساس پاسخ فرمانداری شدند.»
ماده (1) قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مقرر می‌دارد:
«به منظور بررسی جزئیات و پیش آمدهای عمده و اساسی امنیت داخلی و اتخاذ تصمیمات و تدابیر هماهنگ در جهت پیشگیری و مقابله با مسائل مربوط به آن، شورای امنیت به مسؤولیت وزیر کشور عهده دار وظایف زیر خواهد بود.
الف- جمع بندی و بررسی اخبار و گزارشات و تجزیه و تحلیلهای مربوط به وقایع حساس امنیتی- سیاسی- اجتماعی کشور جهت بهره‌برداری سریع به منظور ترسیم وضع موجود و پیش بینی تحولات آتی.
ب- برقراری ارتباط با شورای تامین استانها و دریافت گزارشات نوبه‌ای از وضع امنیتی، سیاسی، اجتماعی هر استان.
ج- مشخص نمودن سیاستهای عام امنیت داخلی کشور در چهارچوب قوانین مصوبه.

د- تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگانها و نهادها در رابطه با امنیت داخلی کشور در چهارچوب وظایف قانونی آنها.
هـ- پیگیری و ارزیابی نتایج حاصله از اجرای تصمیمات متخذه در شورا.
و- هم آهنگ نمودن موارد مشترک با شورای عالی دفاع.»

بنا به مراتب بند 8 مصوبه شورای تامین شهرستان آبیک مبتنی بر صدور پروانه ساخت بر روی اراضی قولنامه ای
(با قیود مندرج در آن) فی نفسه موضوع امنیتی محسوب نمی‌گردد و مغایر با قانون تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور بوده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (2) ماده (2) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند”
متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
8- “با توجه به گزارشات مبسوط اعضای اصلی شورای تامین در خصوص ایجاد نقاط حاشیه نشین در داخل شهر به دلیل وجود زمینهای قولنامه‌ای و احتمال افزایش مسائل امنیتی با توجه به ساخت و سازهای غیر مجاز که اکثراً از استحکام بنای بسیار ضعیف برخوردار می‌باشند و کمترین حوادث طبیعی احتمال تخریب فراوان و پس از آن مسائل شدید امنیتی در پی خواهد داشت جهت کنترل این معضل در سطح شهرستان و همچنین تقاضای شهردار محترم آبیک جهت رفع مشکل، اعضای شورای تامین با توجه به جمیع جهات مسائل امنیتی شهرستان با طرح پیشنهادی شهردار موافقت و خواستار اجرای آن بر اساس پاسخ فرمانداری شدند”.
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15/4/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به اینکه به موجب ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1392، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت و همچنین در ماده 48 قانون اخیرالذکر تصریح شده است، ((سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد)) بنابراین نامه شماره 932/4/40/237-7/12/1391 فرماندار شهرستان آبیک به شهرداری آبیک متضمن موافقت با پیشنهاد شهردار مبنی بر صدور پروانه ساخت بر روی اراضی قولنامه‌ای مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات فرماندار است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۷۲
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *