شورا‌های حل اختلاف تقویم خواسته از تشریفات دادرسی تلقی و در شورای حل اختلاف موضوعیت ندارد

دسته: دو هفته نامه هشتم سال93(شماره38) , نظرهاي مشورتي اداره حقوقي
بدون دیدگاه
چهارشنبه - ۲۱ آبان ۱۳۹۳


شورا‌های حل اختلاف تقویم خواسته از تشریفات دادرسی تلقی و در شورای حل اختلاف موضوعیت ندارد

ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی در امور مدنی ناظر به دادگاهـهای تجدیدنظر استان است و در دادگاههای عمومی نسبت به آرای ‏شورای حل اختلاف موقعیت ندارد.‏

دادگاه‌های حقوقی در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای صادره از سوی قضات شورای حل اختلاف رأی را نقض و ‏رسیدگی ماهوی می‌نماید. ‏

شماره پرونده ۱۴۷۰ ـ ۲۱۸ ـ ۹۲‏

سؤال ‏

‏۱ـ چنانچه دعوایی در شورای حل اختلاف مطرح شده باشد و خواهان دعوا را تقویم نکرده باشد و خوانده هم به صلاحیت شورا ‏اعتراض ننماید و شورا رسیدگی و رأی صادر نماید و به رأی اعتراض شود که شورا صالح نبوده آیا دادگاه می‌تواند چون خواسته ‏مقوم نشده نقص بگیرد و پرونده را به شورا اعاده نماید تا خواسته مقوم شود؟

‏۲ـ چنانچه درمورد فوق درجلسه آخر خواهان در جلسه شورای حل اختلاف اعلام نماید نسبت به خواسته اجرت المثل که یکصد ‏میلیون ریال کارشناسی تعیین نموده اعلام رضایت می‌نماید شورا چه قراری باید صادر نماید رد دعوی یا سقوط دعوی؟

‏۳ـ چنانچه دادگاه عمومی در مقام رسیدگی به رأی شورا تشخیص دهد شورای حل اختلاف صالح نبوده چه تصمیمی باید اتخاذ ‏نماید؟

نظریه شماره۱۹۸۷/۹۲/۷ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۹۲‏


 

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

‏۱ـ تقویم خواسته به معنایی که در طرح دعوی در دادگاههای عمومی به موجب دادخواست مطرح می‌باشد، در شورای حل ‏اختلاف موضوعیت ندارد؛ بنابراین با توجه به ماده ۲۱ قانون شوراهای حل اختلاف که این شوراها را از تشریفات دادرسی از ‏جمله شرایط شکلی دادخواست معاف داشته است اخطار رفع نقص برای تقویم خواسته در فرض استعلام فاقد وجاهـت قانونی است ‏و اعـمال ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی در امور مدنی نیز که ناظر به دادگاهـهای تجدیدنظر استان است در دادگاههای عمومی ‏موقعیت ندارد. امّا این امر مانع از آن نیست که دادگاه عمومی (مرجع تجدیدنظر) برای تعیین ارزش واقعی خواسته که ملاک ‏صلاحیت شوراهای حل اختلاف است از جمله اقدام به تعیین کارشناس نماید.‏

‏۲ـ در فرض این بند از استعلام که ارزش خواسته توسط کارشناس در جلسه رسیدگی شورا افزون بر صلاحیت شورای حل ‏اختلاف تعیین شده، شورا باید پرونده را به لحاظ نداشتن صلاحیت، بایگانی و طرفین را به مرجع قضائی صالحه هدایت نماید.‏

‏۳ـ در صورتی که دادگاه در رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی شورای حل اختلاف تشخیص دهد شورا اساساً صالح به رسیدگی ‏نبوده، رأی را نقض و رسیدگی ماهوی می‌نماید. در صورتی که مرجع دیگری را صالح بداند پس از نقض رأی، پرونده را به ‏مرجع صالحه ارسال می‌نماید.‏


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۳۸
برچسب ها: