شماره پرونده ۱۴۳۶ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳ سؤال چنانچه قـاضی دادگاه، سابقاً در مقام دادیاری یا بازپرسی در پرونده‌ای مبادرت به تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین نموده باشد، آیا این میزان از اقدام را به استناد اطلاق مفاد بند (د) ماده ی۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ می‌توان در حکم اظهارنظر ماهوی دانست؟ نظریه شماره ۲۱۳۳/۹۳/۷ ـ ۸/۹/۱۳۹۳ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر به اینکه صرف تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین، اظهارنظر ماهوی نیست و هیچ ابراز عقیده‌ای از سوی آنان (دادیار یا بازپرس) درخصوص مورد انجام‌نشده تا تلقی‌اظهارنظر گردد، لذا ازموارد رد دادرس نمی‌باشد.

دسته: دو هفته نامه پنجم سال94(شماره59) , نظرهاي مشورتي اداره حقوقي
بدون دیدگاه
یکشنبه - ۷ تیر ۱۳۹۴


شماره پرونده ۱۴۳۶ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳ سؤال چنانچه قـاضی دادگاه، سابقاً در مقام دادیاری یا بازپرسی در پرونده‌ای مبادرت به تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین نموده باشد، آیا این میزان از اقدام را به استناد اطلاق مفاد بند (د) ماده ی۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ می‌توان در حکم اظهارنظر ماهوی دانست؟ نظریه شماره ۲۱۳۳/۹۳/۷ ـ ۸/۹/۱۳۹۳ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر به اینکه صرف تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین، اظهارنظر ماهوی نیست و هیچ ابراز عقیده‌ای از سوی آنان (دادیار یا بازپرس) درخصوص مورد انجام‌نشده تا تلقی‌اظهارنظر گردد، لذا ازموارد رد دادرس نمی‌باشد.

شماره پرونده ۱۴۳۶ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳

سؤال

چنانچه قـاضی دادگاه، سابقاً در مقام دادیاری یا بازپرسی در پرونده‌ای مبادرت به تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین نموده باشد، آیا این میزان از اقدام را به استناد اطلاق مفاد بند (د) ماده ی۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ می‌توان در حکم اظهارنظر ماهوی دانست؟

نظریه شماره ۲۱۳۳/۹۳/۷ ـ ۸/۹/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظر به اینکه صرف تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین، اظهارنظر ماهوی نیست و هیچ ابراز عقیده‌ای از سوی آنان (دادیار یا بازپرس) درخصوص مورد انجام‌نشده تا تلقی‌اظهارنظر گردد، لذا ازموارد رد دادرس نمی‌باشد.


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۴۸
برچسب ها: