روشها وشیوه های اطلاع رسانی قوانین ومقررات

دسته: حقوق خصوصی
بدون دیدگاه
شنبه - 25 دی 1395


روشها وشیوه های اطلاع رسانی قوانین ومقررات

روشها وشیوه های اطلاع رسانی قوانین ومقررات

دکتر نبی اله نعمتی

 

در باب اهمیت و ضرورت اطلاع رسانی همین نکته کافی است که قرن کنونی را عصر اطلاعات و ارتباطات دانسته اند و بشر بیش از هر زمان دیگری خودش را تشنه دانستن و اطلاعات می داند و به همین سبب از تمام توان و تلاش خود در این زمینه بهره جسته و تمام امکانات و تکنولوژی مدرن خود را در این راه به خدمت گرفته است . بطوریکه از این امر به « انفجار اطلاعات » تعبیر شده است .
در اسلام و متون اسلامی نیز همواره بر این امر تأکید شده است ، آیه شریفه « هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون »((۱)) و یا احادیث نبوی « اطلبو العلم ولو بالسین » ((۲)) و یا « اطلبو العلم من المهد الی اللحد » ((۳)) بر ضرورت آگاهی و دانستن تأکید داشته و جهل بعنوان منشاء فساد ، تباهی و . . . قلمداد شده است .
بطور قطع موفقیت در هر زمینه ای مستلزم توجه و بکارگیری مقتضیات زمانی است و امروزه با گسترش فناوری اطلاعات [ نرم افزار ، اینترنت ، ماهواره ، رایانه ، رادیو ، تلویزیون ، و . . . ] ، مسئله آموزش و اطلاع رسانی صحیح و بموقع و در عین حال امکان رقابت در این عرصه مستلزم استفاده از تکنیکها و ابزارهای نوین فن آوری اطلاعات و بهینه سازی ، تغییر و بهبود شیوه های رایج و سنتی است .
در عرصه قوانین ومقررات با تمام تلاشها و زحمات بعمل آمده ، کماکان سطح آگاهی و دانش بسیاری از فرماندهان ن.م و آحاد کارکنان پائین بوده و امر مهم آشنائی آنان با وظایف ، حقوق شخصی ، حقوق سازمانی ، حدود و ثغور اختیارات ، بر دوش مجموعه های متولی قانون می باشد تا در یک فرآیند آرام و با تأکید بر فنون جدید ، قوانین و مقررات را به اطلاع آحاد کارکنان برساند .

۱. قرآن کریم ، سوره زمر آیه ۹
۲. حدیث نبوی(ص)

مبحث اول : مبانی اطلاع رسانی

۱. مبانی قانونی :
۱.« مصوبات مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ و رئیس جمهور باید ظرف ۵ روز آنرا امضاء و به دولت ابلاغ نموده و دولت موظف است ظرف مدت ۴۸ ساعت آن را منتشر نماید »
« ماده ۱ ق .م »
۲.« قوانین ۱۵ روز پس از انتشار ، در سراسر کشور لازم الاجراست ، مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد »
« ماده ۳ ق.م »
۳.« انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی بعمل آید »
« ماده ۳ ق.م »
۴.« ابلاغ قوانین و مصوبات هیأت وزیران از طریق ستاد کل به نیروهای نظامی . . . »
« بند (ی) ماده (۴) قانون تشکیل وزارت دفاع ، مصوب ۶۸ »
۲. سایر مبانی :
۱. سیاستهای کلی شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای مقام معظم فرماندهی کل قوا ( دامت برکاته) طی شماره ۱۰۳۳ مورخ ۹/۳/۸۰ توسط دفتر معظم له در شش بند با تأکید بر مواد ذیل ابلاغ گردیده است :
۱-۱- ساماندهی و تقویت نظام ملی اطلاع رسانی و رایانه ای
۲-۱- توسعه کمی و کیفی شبکه اطلاع رسانی ملی
۳-۱- دسترسی به شبکه های اطلاع رسانی از طرق مجاز
۴-۱- حضور فعال در شبکه های جهانی
۵-۱- ایجاد و تقویت نظام حقوقی و قضائی شبکه های اطلاع رسانی
۶-۱- توسعه فناوری اطلاعات

۲. شورای عالی اطلاع رسانی به منظور سیاست گذاری در امر اطلاع رسانی و هدایت شبکه ها و مراکز اطلاعاتی و هماهنگی فعالیت آنها و همچنین تدوین برنامه های میان مدت و بلند مدت در زمینه تحقیقات بنیادی ، توسعه ای و کابردی اطلاع رسانی در قالب نظام اطلاع رسانی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۷ تصویب و تشکیل شده است ((۱))

۳. شورای عالی اطلاع رسانی طی جلسه سوم خود ( مورخ ۷/۲/۷۹ ) ، راهبردهای اطلاع رسانی در کشور را به تصویب رسانده است و در بند (۱) این مصوبه بر دسترسی آحاد جامعه به خدمات اطلاع رسانی و اینترنت و بطور کلی اطلاعات ، به منظور کارآمدی و پیشرفت علمی ، اقتصادی ، اجتماعی و . . . تأکید شده است .

۴. شورای عالی اداری طی مصوبه مورخ ۲۲/۴/۸۱ ، بر الزام کلیه دستگاههای اجرائی کشور نسبت به برقراری اتوماسیون نظام اداری ، اتصال به شبکه اینترنت و اطلاع رسانی از خدمات دستگاهها تأکید نموده است .

۵. هیأت محترم وزیران در مورخه ۱۷/۲/۸۲ ، « آئین نامه نحوه اجرای فعالیت های مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور » را به تصویب رسانده است که در این آئین نامه ضمن احصاء پروژه های اولویت دار دولت در این زمینه ، بر تدوین برنامه جامع توسعه و کاربردی فناوری اطلاعات دستگاهها تأکید شده و متأسفانه نیروهای مسلح [ بغیر از سیستم اطلاع رسانی خدمات انتظامی کشور] ، در پروژه های فناوری اطلاعات سهمی ندارند .

۱. شورای عالی اطلاع رسانی طی مصوبه جلسات ۴۱۷ و ۴۱۸ مورخ ۲۵/۱/۷۷ و ۸/۲/۷۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شده است.

مبحث دوم : « تنقیح » ((۱)) قوانین و مقررات بعنوان مقدمه اطلاع رسانی مصوبات

۳. اهمیت موضوع :
در زمینه اطلاع رسانی و کار تخصصی و کاربردی با قوانین و مقررات یکی از مهمترین وظایف و حوزه های فعالیت این بخش « تنقیح قوانین » می باشد . توضییح اینکه نصوص قانونی دارای ظاهر و عمق هستند که چنانچه به ظاهر اکتفا شود نه تنها مفید فایده نخواهد بود ، بلکه نوعی ابزار مزاحم در اجرای مأموریتها تلقی خواهد شد و استفاده کننده از آن راه به جائی نمی برد ، بلکه در این زمینه نیاز به حقوقدان ] دانش آموخته رشته حقوق نیست ] و در نگاه دیگر اگر به عمق مطالب قانونی و نه ظاهر بی روح مواد قانونی نگاه کنیم در مرحله اول نیاز به کارشناس مربوطه احساس می شود و در مرحله دوم تنقیح قوانین ضرورت می یابد .
با عنایت به نیازهای جدید قانونگذاری و تغییر ، اصلاح و حذف مقررات به اقتضاء شرایط و همچنین اصطلاحات بکاررفته در متون قانونی ، قوانین و مقررات نیاز به تجزیه و تحلیل و استنباط حقوقی داشته تارفتارها و فعالیتها بر اساس معیار صحیح و درست صورت پذیرد و این جز با « تنقیح قوانین » امکانپذیر نمی باشد .
با توجه به توضیحات فوق موفقیت اطلاع رسانی مصوبات در هر شیوه ای مستلزم تنقیح آنها در وهله نخست می باشد .
۴. نکات حائز اهمیت در تنقیح قوانین و مقررات :
۱. شناخت تاریخچه و سیر مراحل تهیه و تدوین قانون از قبیل مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس
۲. توجه به آثار و تبعات حقوقی موضوع
۳. توجه به ناسخ و منسوخ بودن نصوص
۴. یافتن نص حاکم در مقام تعارض قوانین
۵. تفسیر قانون با توجه به قرائن ، عرف ، رویه های جاری و . . . ، در مواقع اجمال قانون

۱. دکتر جعفر لنگرودی ـ ترمینولوژی حقوق ص ۱۸۰ : « تنقیح در معانی زیر بکار میرود ، استخراج اصل مطلب ، استخراج نظر و هدف گوینده ـ استخراج علت و فلسفه حکم قانونی » ــــــــــــــــــ سید حمید طبیبیان ـ فرهنگ لاروس عربی ـ فارسی « التنقیح : پاک کردن از زواید و عیوب ، خالص کردن »

۶. توجه به محتوای الفاظ و عبارات در بیان نیت قانونگذار و دامنه شمول قوانین [ اطلاق و عموم ]
۷. رعایت آخرین اصلاحات و تغییرات در امر تجزیه و تحلیل نصوص قانونی
۸. توجه به وحدت مناط ( ملاک ) در تفسیر قوانین

مبحث سوم : شیوه های اطلاع رسانی مصوبات
۵. اینترنت و بکارگیری بانکهای تخصصی قوانین و مقررات
پدیده اینترنت و تشکیل شبکه جهانی اطلاعات [ world wide web ] علاوه بر اینکه ابزار بسیار نو ، موثر و پیشرفته ای در زمینه تبادل اطلاعات در سراسر کره خاکی محسوب می شود ، اقیانوس بی کرانی است که باید از آن بصورت تخصصی بهره جست .
همزمان با سایر شاخه های علوم از پدیده اینترنت ، استفاده از این پدیده در زمینه قوانین و مقررات ، تشکیل بانکهای جامع حقوقی به کلیه زبانها در حال ایجاد و بهره برداری است که در کشور ما ایران نیز هر چند با تأخیر ، اقدامات ناهماهنگی در این خصوص آغاز شده است .
بر اساس مبانی که در مبحث اول ذکر شد ، کلیه دستگاهها و سازمانها موظفند ضمن برقراری سیستم اتوماسیون اداری ، در راستای دولت الکترونیک و ایجاد شبکه های اطلاع رسانی در اینترنت اقدام نمایند.
با عنایت به توان و تخصص نیروهای مسلح « طراحی ، ایجاد و بهره برداری سایت جامع قوانین و مقررات و امور حقوقی » نیروهای مسلح می بایست بعنوان یکی از بهترین شیوه های اطلاع رسانی در دستور کار قرار گیرد تا امکان دسترسی آسان و سریع کلیه کارکنان ، فرماندهان و رده های نیروهای مسلح در هر مکان وزمانی به آخرین وضعیت و همچنین سوابق مصوبات ، میسر باشد .
قدر مسلم سرعت بخشیدن به این مهم مستلزم بکارگیری نیروی انسانی زبده و موجود و استفاده از تجارب سایر موسسات در زمینه فن آوری است .

۶. فهرستی از سایتها و بانکهای تخصصی قوانین و مقررات :
۱. سیستم قوانین و مقررات کشور: WWW.IRILAW.COM

بزرگترین شبکه فعال و روز آمد در زمینه قوانین و مقررات جاری کشور که ضمن امکان جستجوی ساده و پیشرفته مصوبات ، کلیه تعاملات ، ارتباطات و تأثیرات قوانین و مقررات از یکدیگر را قید نموده و در هر متنی امکان دسترسی به سوابق وجود دارد . [این سایت متعلق به شرکت داده پردازی ایران است که بصورت اشتراک و خرید دیتا امکان استفاده از این سایت وجود دارد ]

۲. دادگستری تهران : WWW.GHAVANIN.COM

مشتمل بر کلیه مصوبات اعم از آئین نامه ها ، اساسنامه ها ، قوانین ، آرای دیوان عدالت اداری ، نظرات مشورتی از ابتدای قانونگذاری قوانین ، مقررات ، اخبار ، فرمهای قضائی ، ترجمه قوانین اساسی سایر کشورها ، مقالات حقوقی و . . . ، با امکان دسترسی رایگان و قابلیت جستجو

۳. روزنامه رسمی : WWW.ROOZNAMEHRASMI.COM/COVER.ASP

دسترسی به مطالب روزانه روزنامه رسمی و آرشیو با قابلیت جستجو در مصوبات منتشره سال ۸۲ و ۸۳

۴. حقوق ایران : WWW.HOGHOOGH.COM

در بر گیرنده اخبار حقوقی ، رشته های حقوقی ، قوانین و مقررات ، جستجو ، مقالات و سایر لینکهای مرتبط حقوقی و قوانین و مقررات ، کتب و نشریات ، کتابخانه ها و دانشکده ها ، ترجمه فارسی قوانین اساسی سایر کشورها ، بانک دکترین ، شبکه بین المللی پایان نامه ها و . . .

۵. حقوقدانان : WWW.HOGHOOGHDANAN.COM

مصوبات مجلس ، طرحها و لوایح ، حقوق اسلامی ، حقوق بین الملل ، حقوق خصوصی ، حقوق بشر و . . .

۶. سایت اطلاع رسانی سخنگوی دولت : WWW.SPK-GOV.IR

مشتمل بر کلیه مصوبات هیات وزیران با قابلیت جستجو و اتصال به اطلاعات کلیه وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی

۷. مجلس شورای اسلامی : WWW.MAJLIS.IR

پژوهشهای مجلس ، گزارشهای برنامه چهارم ، طرحها ، لوایح ، اخبار روزانه و عمومی مجلس ، اخبار کمیسیونها و مصوبات

۸. سایت شورای نگهبان : WWW.IRISN.COM

حاوی اطلاعاتی در خصوص انتخابات ، اخبار ، دیدگاهها ، کتابخانه ها ، قوانین ، نظارت قانونی ، موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان ارجاعی به مجمع تشخیص مصلحت نظام

۹. مرکز مطالعات و مدارک علمی ایران : WWW.IRANDOC.AC.IR

در این بانک تخصصی دسترسی به همایشها ، پایان نامه ها ، طرحهای پژوهشی ، مقالات و مجلات تخصصی ، پایان نامه های خارجی ، گزارشهای دولتی و . . . ، امکان پذیر است

۱۰. شورای عالی انقلاب فرهنگی : WWW.IRANCULTURE.ORG/INDEX.PHP

مشتمل بر سخنان مقام معظم رهبری ، پژوهشهای فرهنگی ، نهادهای فرهنگی ، مصوبات شورا با قابلیت جستجو در مصوبات

۱۱. آگاهگر : WWW.AGAHGAR.COM/HAWS

بانک اینترنتی بخشنامه های عمومی و بازرگانی با قابلیت جستجو در مصوبات و بخشنامه ها

۱۲. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور : WWW.MPORG.COM

اخبار ، خدمات کتابخانه ای ، قوانین و مقررات و . . . و همینطور امکان جستجو

۱۳. شورای عالی اطلاع رسانی : WWW.SCICT.IR

مشتمل بر اخبار ، آئین نامه ها ، دستورالعملها و . . .

۱۴. شورای عالی پزشکی : WWW.CGME.HBI.OR.IR

مشتمل بر قوانین ، مصوبات ، نشستها ، آموزش تخصصی ، مقررات کلی

۱۵. سایت اطلاع رسانی نیروی انتظامی : WWW.POLICE.COM

مشتمل بر قوانین اساسی ، مدنی ، دادرسی ، نیروی انتظامی ، ن.م. حقوقی ، جزائی

۱۶. سایت تخصصی حقوقی مجد : WWW.MAJDPUD.COM

در خصوص قوانین جاری کشور ، مشاوره و وکالت و . . .

۱۷. مرکز اطلاع رسانی وزارت صنایع و معادن : WWW.GOV.IR

متن قوانین محاسباتی ، مالیاتی ، تجاری ، برنامه سوم ، موافقت نامه ها ، آئین نامه های اجرائی ، دستور العملها و . . .

۱۸. قوانین و مقررات بازرگانی : WWW.IRTP.COM

مشتمل بر قوانین و مقررات بازرگانی

۱۹. سیستم قوانین و مقررات شهرداری تهران : WWW.CH.IRILAW.COM

در بر دارنده کلیه قوانین و مصوبات مربوط به شهرداریها است با قابلیت جستجو در اطلاعات و مصوبات بانک . [ طراحی و پشتیبانی این سایت نیز توسط شرکت داده پردازی ایران ] صورت گرفته است .

۲۰. مقررات پستی : WWW.IRPOST.COM

حاوی قانون تشکیل شرکت پست ، اساسنامه ، صدور کالا ، ورود کالا ، ممنوعیت ها و . . .

۷.نرم افزارهای قوانین و مقررات :
در سنوات اخیر با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در زمینه جنبش نرم افزاری و به موازات تحولات شگرف ارتباطاتی و رایانه ای ، بسیاری از موسسات حقوقی و بعضاً اشخاص حقیقی دست اندر کار قوانین ، اقدام به تهیه سیستمها و نرم افزارهای قوانین و مقررات نموده اند .
لوح ها و نرم افزارهای قانونی در مقام مقایسه با منابع قانونی نوشته ، از قابلیتها و ویژگیهای ذیل برخوردار می باشند :

۱ـ سرعت دسترسی به متون ، عناوین و . . .
۲ـ امکان جستجو
۳ـ امکان چاپ
۴ـ توضیح و تفسیر
۵ـ قابلیت حمل و نقل آسان
۶ـ حجم کم ( امکان گنجایش بیش از ۰۰۰/۷۰ صفحه متن در قالب یک لوح فشرده )
۷ـ جامعیت
۸ـ قابلیت روز آمدی و اصلاح مصوبات
با فراهم ساختن بستر فنی و نرم افزاری مناسب و با تأکید بر دانش و تجربه نیروی انسانی موجود ، امکان تهیه بانک مناسب قوانین و مقررات با دسته بندی قوانین خاص نیروهای مسلح ، قوانین مرتبط و قوانین و مقررات عمومی و برخورداری از ویژگی های فوق ، میسر است .
پیشنهاد میگردد ، ضمن بررسی تطبیقی ، قوانین و مقررات بصورت فصلی (۴ نوبت در سال ) ، به عنوان لوح قانون نیروهای مسلح تهیه و توزیع شود و در عین حال سعی شود با تعبیه فایلهای سیستمی مناسب در نرم افزار مذکور ، کاربران نیروهای مسلح با اتصال به اینترنت [ سایت تخصصی قوانین و امور حقوقی ن.م ] ، بتوانند نرم افزار خود را روزآمد نموده و از آخرین تغییرات مطلع باشند .

۸ . فهرستی از نرم افزارهای قوانین و مقررات جهت اطلاع و مقایسه تطبیقی

۱ـ بانک اطلاعات قوانین کشور ؛ مشتمل بر کلیه آخرین مصوبات دولت و مجلس ، آراء دیوان عدالت اداری ، دیوان عالی کشور و . . . با قابلیت جستجو ، که هر سه ماه یکبار منتشر می گردد .
۲ـ لوح قانون ؛ محصول مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مشتمل بر کلیه قوانین و مقررات با قابلیت جستجو
۳ـ سیستم قوانین و مقررات جیحون افزار ؛ در قالب شبکه بصورت چندین کاربره با امکانات حذف ، اصلاح ، اضافه و . . .
۴ـ بانک اطلاعات آراء دادگاهها و نظریات مشورتی با قابلیت جستجو بصورت فصلی
۵ـ بانک اطلاعاتی موازین قضائی شامل کلیه آرائ منتشره از سال ۱۳۰۴ تا کنون با قابلیت جستجو
۶ ـ بانک مقالات حقوقی
۷ـ نرم افزار آشنائی با خدمت وظیفه عمومی با توضیحات ، قوانین و قابلیت جستجو
۸ ـ لوح بودجه ۱۳۸۳ محصول مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی شامل ماده واحده و تبصره ها ، اعتبارات ، درآمد ها ، بودجه های انسانی و . . . از سال ۱۳۸۳-۱۳۷۴
۹ـ نرم افزار قوانین و مقررات مالی ، محاسباتی و استخدامی شرکت های دولتی ، محصول مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با تفکیک موضوعی و امکان جستجو

۹. صدور نظریه حقوقی ] پاسخ به استعلامات ]
از دیگر روشها و شیوه های موثر اطلاع رسانی مصوبات و ترویج فرهنگ قانونمداری ، فراهم نمودن بستر مناسب و آسان جهت انعکاس سئوالات ، ابهامات ، اجمالات و مشکلات حقوقی و قانونی کارکنان در ابعاد فردی ] حقوق و تکالیف استخدامی و . . . ] و سازمانی است . بطور قطع عمده رده های اجرایی و ستادی در انجام مأموریتها ، وظایف محوله ، پرداختها ، دریافتها و . . . با نارسائی مواجه بوده و ناگزیر از ایراد سئوال و استعلام هستند .
آثار و فوائد نظریه های حقوقی و قانونی به شرح زیر است :
۱ـ رفع نارسائیها و ابهامات قانون در مقام اجرا
۲ـ انطباق رفتارهای سازمانی و عملکرد مسئولین با مر قانون
۳ـ بومی سازی قوانین
۴ـ ترویج فرهنگ قانونمداری
۵ ـ ایجاد وحدت رویه در رده های یک سازمان به استناد نظریات حقوقی در موارد مشابه
۶ـ زمینه سازی نیاز رده های سازمان به قوانین و مقررات
از آنجائیکه پاسخ به استعلامات حقوقی و قانونی در صورت مطالعه و بررسی کلیه زوایا و احاطه به عمق و محتوای مطالب از بهترین شیوه های اطلاع رسانی است ، انجام این مهم به سه طریق امکانپذیر است :
۱ـ پاسخ به استعلامات بصورت مکتوب و رایج
۲ـ طراحی ، پیاده سازی و بهره برداری بانک استعلامات که بانک مذکور می تواند بصورت دیتا [ internet ] راه اندازی شود و علاه بر آن در قالب لوح فشرده نیز عرضه گردد .

اهم ویژگیهای بانک استعلامات به شرح زیر پیشنهاد می گردد :
۱ـ طراحی فضا جهت ارسال استعلامات رده های سازمانی بصورت اینترنتی
۲ـ جمع آوری و انعکاس عناوین و متن استعلامات حقوقی و قانونی
۳ـ جمع آوری و انعکاس عناوین و متن پاسخ استعلامات [ نظریات حقوقی ]
۴ـ انعکاس هشدارهای قانونی لازم
۵ـ ارتباط [ لینک] به سایر سایتهای مرتبط در شبکه جهانی اینترنت
۶ـ انعکاس آراء دادگاهها و نظریات مشورتی
۷ـ امکان جستجو
۳ـ سیستم استعلام تلفنی [ همانند ندای قانون ] : با استفاده از روشهای پیشرفته این سیستم امکان تماس ، اعلام سئوال و پاسخ در کلیه ساعات شبانه روز مقدور است [ از طریق استفاده از تلفنهای دیجیتال و تعیین رمز توسط استفاده کننده] ، مشابه سیستم معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه
تذکرات :
۱ـ در ارائه نظریه حقوقی و پاسخ به استعلامات ، تنقیح قوانین و رعایت نکات مربوط مندرج در مبحث دوم ضروری است
۲ـ بانک استعلامات می تواند بخشی از سایت جامع قوانین و امور حقوقی ن.م. باشد .

۱۰. سایر شیوه ها :
۱ـ تهیه جزوات اطلاع رسانی مختصر تحت عنوان « تازه های قوانین » هر دو هفته یکبار توام با تنقیح ، توضیح ، درج سوابق ، هشدارها و آثار و تبعات آن جهت مأموریتها و وظایف تخصصی
۲ـ تهیه و تدوین مجموعه قوانین نیروهای مسلح
۳ـ تهیه و تدوین مجموعه ، قوانین تخصصی و بخشی نیروهای مسلح از قبیل :
وظیفه عمومی (سرباز ) ، حفاظت و اطلاعات ، عملیات ، فن آوری اطلاعات ، آماد و پشتیبانی و . . . ، بصورت کاربردی .
۴ـ تهیه جزوات مختصر و موضوعی قوانین به زبان ساده
۵ ـ برگزاری جلسات و همایشهای کوتاه مدت و مفید بصورت متناوب مثلاً هر یک یا دو ماه یکبار با شرکت صاحب نظران ، اساتید ، فرماندهان و مدیران مجری

تذکر :
اجرای بند فوق در عمل موجب غنای علمی دست اندر کاران و تعامل و ارتباط منطقی سازمانهای نیرو های مسلح را نیز فراهم می سازد ، بعنوان مثال با بررسی در انبوه لوایح ، طرحها و قوانین و . . . ، حساسترین موضوع مستحدثه ، روز آمد و محل نزاع انتخاب شود و با دعوت از منتقدین ، مدافعین ، طراحان و مجریان ، بستر جلسات نقد و بررسی فراهم می شود .

۶ـ استفاده بهینه از همایش سالیانه دست اندر کاران امور حقوقی و قوانین نیروهای مسلح و سوق دادن این همایش به انعکاس زحمات ، تلاشها و موفقیتهای نیروهای مسلح در مباحث حقوقی و قانونی
۷ـ چاپ و نشر و توزیع منطقی قوانین و مقررات استخدامی و . . . با ذکر حواشی
۸ـ تهیه و تدوین فهرست واژه ها در انتهای مجموعه قوانین همانند اقدامات اداره قوانین ریاست جمهوری
۹ـ تهیه جزوات آموزشی در زمینه مسائل حقوقی و قوانین و مقررات ن.م.
۱۰ـ برگزاری دورهای کوتاه مدت عرضی و کارگاههای آموزشی جهت مدیران و برخی فرماندهان در زمینه امور حقوقی و قوانین و مقررات .

در پایان خاطر نشان می سازد که مجموعه حاضر صرفاً مقدمه و آغاز راهی است که باید با تلاش و مجاهدت علمی دست اندر کاران امر حقوقی و قوانین و مقررات نیروهای مسلح پیموده شود و تکمیل گردد .
قدر مسلم با تضارب آراء و فهم و درک مقتضیات زمان و مکان با الهام از اندیشه های بزرگان و تعالیم عالیه اسلام در باب اهمیت دانائی ، دانستن و آموختن ، امکان رفع نارسائیها و خلاء ها و حرکت درمسیر تکامل و همسوئی با کاروان علم و تکنولوژی میسر خواهد بود . انشاء الله

نبی اله نعمتی


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۶۴
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *