رای شماره 22 مورخ 19/02/1396 هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

دسته: تازه های قوانین
بدون دیدگاه
دوشنبه - ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶


رای شماره 22 مورخ 19/02/1396 هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

محاسبه ما به التفاوت اقساط خارج از مهلت پرداخت شده یا اساساً پرداخت نشده ناشی از انتقال کسور بازنشستگی از صندوق بازنشستگی کشوری به تامین اجتماعی مغایر قوانین نمی باشد

 

 

کلاسه پرونده: هـ ع/94/997

موضوع: ابطال بند 44 بخشنامه تلخیص شده شماره 15 امور فنی بیمه شدگان تاریخ تنظیم گزارش: 20 اردیبهشت 1396هیأت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی

* شماره پــرونـــده : هـ ع/94/997 دادنامه : 22 تاریخ : 19/2/96

* شـاکــی : آقای رضا ظفرجعفرزاده فرزند حسین با وکالت آقای مهدی احمدی

* طرف شکایت : تامین اجتماعی خراسان رضوی

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند 44 بخشنامه تلخیص شده شماره 15 امور فنی بیمه شدگان

* متن مقرره مورد شکایت

« در مورد آن دسته از متقاضیان انتقال کسور بازنشستگی که نسبت به تقسیط بدهی مابه التفاوت اقدام می نمایند لیکن پس از پرداخت تعدادی از اقساط موفق به پرداخت مانده اقساط خود در سررسیدهای مقرر نگردیده و یا نمی گردند نحوه تجدید محاسبه مابه التفاوت اقساطی که خارج از مهلت مقرر پرداخت شده است یا اینکه اساساً پرداخت نگردیده است به شرح زیر خواهد بود :

تعداد اقساط پرداخت نشده و یا خارج از مهلت پرداخت شده

تعداد اقساط مقرر قبلی

÷ میزان کسور منتقله + مبالغ اقساط پرداخت شده در خارج از مهلت

_ مدت سابقه منتقله (به روز) نرخ مورد عمل

دستمزد روزانه زمان درخواست جدید=ما به التفاوت اقساط مربوطه

تذکر : چنانچه سر رسید اقساط آتی سپری نگردیده باشد پرداخت آن در مهلت های مقرر مربوطه مجاز می باشد که موضوع در سیستم مکانیزه مربوط پیش بینی خواهد شد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)

موکل در سال 89 جهت انتقال کسور بازنشستگی از صندوق بازنشستگی کشوری به تامین اجتماعی اقدام نموده که مابه التفاوت انتقال 18 میلیون تومان برآورد شده است مبلغ مذکور در 60 قسط حدود 300 هزار تومانی تقسیط تا در هر ماه 28 (بیست و هشتم) پرداخت شود لکن صرفاً 8 قسط با تاخیر 1 تا 3 روزه آنهم به علت مصادف شدن تاریخ پرداخت با روز جمعه و تعطیل رسمی پرداخت شده که به همین علت جریمه ای معادل 918/645/112 ریال مازاد بر اقساط محاسبه شده است از آنجائی که نحوه تجدید محاسبه مابه التفاوت اقساطی که خارج از مهلت مقرر پرداخت شده بر اساس بند 44 بخشنامه معترض عنه مصوب رئیس سازمان تامین اجتماعی وقت صورت پذیرفته ، لذا بند مذکور خارج از حدود اختیار رئیس سازمان بوده و تعهداتی فراتر از قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 65 و آئین نامه تبصره 3 ماده واحده ق مذکور برای مشمولین ایجاد کرده است و دریافت آن از مصادیق اکل مال به الباطل و استیفاء ناروا و خلاف شرع می باشد، لذا ابطال آن مورد تقاضاست .

*خلاصه مدافعات طرف شکایت

1- دفاع شکلی ؛ دو فقره شکایت مشابه با موضوع مطروحه قبلاً در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و پس از رسیدگی در یک مورد منجر به صدور دادنامه شماره 178/81 – 3/6/81 مبنی بررد شکایت گردیده و در مورد دیگر به موجب دادنامه شماره279 – 11/7/90 اقدامات سازمان مورد تایید قرار گرفته است لذا موضوع دارای اعتبار امر مختومه بوده و وفق ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری رد شکایت مورد تقاضاست .

2- دفاع ماهوی : سازمان تامین اجتماعی بر اساس مفاد تبصره 3 الحاقی به ماده 3 اصلاحی آئین نامه اجرایی تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 65 نسبت به تجدید محاسبه با اخذ درخواست جدید وفق بند 44 بخشنامه معترض عنه اقدام نموده است زیرا بین دستمزد مبنای محاسبه درخواست اولیه (سال 86) و تاریخ اتمام اقساط فاصله زمانی وجود دارد و این وقفه عموماً با افزایش حقوق و مزایای بیمه شده همراه است و تجدید محاسبه موجب افزایش قابل ملاحظه مابه التفاوت نسبت به مبلغ اولیه می گردد، لذا از جهت مسـاعدت تا 3 بار تـاخیر در پرداخت برای هر سال لحـاظ نمی گردد شاکی نیز تعداد 18 اقساط را خارج از مهلت پرداخت نموده و درخواست تجدید محاسبه وی نیز مربوط به 15/1/94 می باشد که از باب مساعدت 10 قسط آن لحاظ نگردیده و صرفاً تجدید محاسبه بابت 8 قسط انجام پذیرفته که مابه التفاوت آن پس از برآورد به شاکی ابلاغ و از ناحیه وی نیز پرداخت صورت پذیرفته و سوابق مورد نظر نیز مورد پذیرش قرارگرفته است، لذا اقدامات سازمان وفق مقررات بوده و به جهت بلادلیل بودن شکایت مطروحه رد آن مورد تقاضاست

*چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود

« اگر تجدید محاسبه در فروض مذکوره در هنگام قرارداد به نحوی شرط شده باشد – چه به نحو تصریح یا مبنیاً علیه – اشکال شرعی ندارد و اگر شرط نشده است اشکال دارد و بعید نیست این چنین شرطی وجود نداشته است که احتیاج به بررسی آن دیوان محترم دارد. »

رأی هیأت تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی

اعضاء هیات به اتفاق آراء بر این عقیده اند که : 1- باتوجه به نظریه شورای محترم نگهبان بند 44 بخشنامه تلخیص شده شماره 15 امور فنی بیمه شدگان مصوب دی ماه رئیس سازمان تامین اجتماعی خلاف شرع تلقی نمی گردد. 2- باتوجه به مفاد دستور اداری شماره 4530/92/5010-6/12/92 حوزه فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی و ایضاً بازنگری به عمل آمده وفق شماره 3917/94/5010- 11/11/94 در نحوه تشخیص اقساط خارج از مهلت در سیستم های سربازی و انتقال کسور بازنشستگی مبنی بر اصلاح بند 44 بخشنامه معترض عنه که بازنگری و اصلاح نحوه تجدید محاسبه ما به التفاوت اقساط خارج از مهلت پرداخت شده یا اساساً پرداخت نشده را قبل و بعد از مصوبه معترض عنه مصوب دی ماه 90 تجویز نموده است و مبنای محاسبه ما به التفاوت نیز مغایرتی با قوانین ومقررات ندارد و خارج از حدود اختیار تلقی نمی گردد، لهذا به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می نمایدو رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.

نبی اله کرمی-رئیس هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۰۱
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *