دولت، خسارات زندانیِ بی‌گناه را پرداخت می‌کند

دسته: حقوق همگانی
بدون دیدگاه
سه شنبه - ۲۶ بهمن ۱۳۹۵


دولت، خسارات زندانیِ بی‌گناه را پرداخت می‌کند

دولت، خسارات زندانیِ بیگناه را پرداخت میکند

123

مطابق ماده 255 قانون آیین دادرسی کیفری جدید، چنانچه افر