دادگاه صالح در ورشکستگی فراسرزمینی (بین‌المللی) مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، امریکا و قانون نمونه آنسیترال 1977)

دسته: گزیده مقالات
بدون دیدگاه
دوشنبه - ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶


دادگاه صالح در ورشکستگی فراسرزمینی (بین‌المللی) مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، امریکا و قانون نمونه آنسیترال 1977)

نویسندگان: مهدی حسین زاده، سپیده راضی، سیدمحسن حکمتی مقدم