دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادهای تجاری الکترونیکی در نظامهای حقوقی امریکا و اروپا

دسته: گزیده مقالات
بدون دیدگاه
شنبه - 15 آبان 1395


دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادهای تجاری الکترونیکی در نظامهای حقوقی امریکا و اروپا

دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادهای تجاری الکترونیکی در نظامهای حقوقی امریکا و اروپا

308760451

نویسندگان: همایون مافی؛ سودابه اسدیان
چکیده
پیدایش اینترنت زندگی اجتماعی را بهشدت تحت تأثیر قرار داده است. فضای مجازی فارغ از محدودیتهای جغرافیایی، امکان برقراری ارتباط سریع و کمهزینه را برای اشخاص در سراسر دنیا فراهم آورده است. افزایش قراردادهای الکترونیکی بینالمللی، دادگاهها را با چالش تعیین صلاحیت درزمینه اینگونه قراردادها روبرو کرده است. قواعد سنتی حقوق بینالملل خصوصی درزمینه رفع تعارض قوانین، مبتنی بر عوامل ارتباطی است که ماهیت جغرافیایی دارند و در فضای مجازی بهسادگی قابلتعیین نیستند. هدف این مقاله بررسی امکان اعمال قواعد سنتی حقوق بینالملل خصوصی در تعیین صلاحیت دادگاهها در مواردی است که قرارداد از طریق اینترنت منعقد یا اجراشده است. با توجه به اینکه اتحادیه اروپا و ایالاتمتحده امریکا درزمینه تجارت الکترونیک و حلوفصل دعاوی ناشی از آن پیشرو به شمار میآیند، این مقاله به مطالعه رویکرد این دو نظام حقوقی در خصوص صلاحیت در فضای مجازی میپردازد.
کلیدواژگان: تجارت الکترونیک؛ شرط حداقل ارتباط؛ صلاحیت شخصی؛ صلاحیت عام؛ معیار فعالیت هدفمند
مجله حقوق تطبیقی؛ دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۶۳
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *