تفکیک نوع رسیدگی به جرایم در جرایم منافی عفت و غیر آن

دسته: نظریه های مشورتی
بدون دیدگاه
شنبه - 10 مهر 1395


تفکیک نوع رسیدگی به جرایم در جرایم منافی عفت و غیر آن

تفکیک نوع رسیدگی به جرایم در جرایم منافی عفت و غیر آن

jamnewsimage13465725

پرسش :
چنانچه جرایم منافی عفت توأم با جرایم دیگری (غیر منافی عفت) باشد به جرایم منافی عفت بدون مداخله قضات دادسرا، مستقیماً در دادگاه و سایر جرایم با انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا رسیدگی می‌شود.
۱- چنانچه جرایم منافی عفت توأم با جرایم دیگری (غیر منافی عفت) باشد به جرایم منافی عفت بدون مداخله قضات دادسرا، مستقیماً در دادگاه و سایر جرایم با انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا رسیدگی می‌شود.
۲- صرف دایر کردن مرکز فساد و فحشاء از جرایم منافی عفت تلقی نمی‌شود.
۳- بزه مزاحمت تلفنی از جرایم درجه ۶ محسوب می‌شود.
۴- جرم موضوع ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ از جرایم درجه ۶ محسوب می‌شود.
جناب آقای دکتر نیازی
رییس‌کل محترم دادگاههای عمومی و انقلاب اردبیل
نظر مشورتی شماره ۷۵۶/ط مورخ ۲۴/۵/۹۴، اداره کل حقوقی قوه قضاییه
پاسخ:
الف- طبق ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، به جرایم منافی عفت به‌طور مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی می‌شود و چنانچه جرایم منافی عفت توأم با جرایم دیگری (غیر منافی عفت) نیز باشد دراین صورت با توجه به ماده ۱۰۲ قانون مزبور، فقط جرایم منافی عفت بدون هیچ‌گونه حق مداخله قضات دادسرا، مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شوند و پرونده در بخش سایر جرایم (غیر منافی عفت)، با انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا در صورت صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.
ب- هر جرمی که منافی عفت تلقی و با تعریف مقرر در تبصره ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ منطبق باشد، مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود ولی دایر کردن مرکز فساد و فحشاء موضوع ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۵۷، متفاوت از جرایم منافی عفت با تعریف مقرر در تبصره ماده ۳۰۶ قانون یادشده است؛ هرچند ممکن است دایر کردن مرکز فساد و فحشاء منجر به جرایم منافی عفت نیز گردد. بنابراین با اعلام وقوع بزه مذکور ( دایر کرند مرکز فساد و فحشاء) و متکی بودن این اعلام و اخبار به اطلاعات قابل وثوق، لازم است دستورات مقتضی درزمینهٔ کشف قضیه صادر و بر اساس آن اقدامات بعدی جهت تعقیب انجام شود.
ج- معیارهای درجه‌بندی جرایم در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب جرم که ممکن است واحد یا متعدد باشد، هر یک از مجازات در درجات هشتگانه مذکور در ماده ۱۹ قانون فوق‌الذکر با لحاظ تبصره‌های آن قرار خواهند گرفت و بالاترین درجه مجازات، تعیین‌کننده درجه جرم خواهد بود. اما باید توجه داشت که مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده‌قانونی خاص مشخص‌شده باشد و یا در مواد دیگری نظیر بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی، بیان‌شده باشند، بنابراین، در فرض سؤال، در خصوص بزه مزاحمت تلفنی ، مجازات قانونی آن حبس از ۱ ماه تا ۶ ماه (در ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵) و جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا شصت میلیون ریال ( بند 2 ماده3 قانون وصول برخی از درآمده های دولت و مطابق جدول پیوست بودجه سال 1394) است که به ترتیب با انطباق با ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، از درجه 7 و 6 تعزیری خواهد بود و لذا جرم مذکور درجه 6 ( درجه بالاتر) محسوب خواهد شد.
د- پاسخ این بند نیز همان است که دربند ج اعلام‌شده و جرم موضوع ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ که دراین بند به آن اشاره‌شده با توجه به مجازات قانونی آن (حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق) و درجه‌بندی هر یک از این مجازات با شاخصهای موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره‌های آن، بالاترین درجه مجازات قانون این جرم که درجه مجازات شلاق است و در درجه ۶ قرار دارد، ملاک تعیین درجه جرم و تشخیص دادگاه صالح است.


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۳۶۹
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *