تفاوت میان خسارت وغرامت

دسته: حقوق همگانی
بدون دیدگاه
چهارشنبه - ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶


تفاوت میان خسارت وغرامت

 

فرآوری: فاطمه نوری

خسارت به معنای زیان میباشد. خسارت زدن به اموال مردم موجب ضمان و جبران آن بر عهده خسارت زننده است. چنانچه کسی با مالی که زکات به آن تعلّق گرفته، قبل از پرداخت زکات