تـفـاوتها و شبـاهتهای تامین خواسته ودستور موقت


دسته: دانشجوی حقوق
بدون دیدگاه
چهارشنبه - ۲۷ مرداد ۱۳۹۵


تـفـاوتها و شبـاهتهای تامین خواسته ودستور موقت


چند نکته از آئین دادرسی مدنی

تـفـاوتها و شبـاهتهای تامین خواسته ودستور موقت

تفاوتها:
صدور دستور موقت منوط به احراز فوریت می باشد * ولی تامین خواسته مستلزم احراز فوریت نیست. (بند ب و ج ماده 108 ق ا د م)
صدور دستور موقت منوط به تایید رییس حوزه قضایی است * در صورتی که در تامین خواسته تایید رییس حوزه قضایی لازم نیست. (قسمت اخیر ماده 108 ق ا د م و تبصره 1 م 325 ق ا د م)
قرار دستور موقت به همراه اصل دعوی قابل تجدید نظر می باشد در صورتیکه تامین خواسته قابل تجدید نظر نیست. (م 119 و 325 ق ا د م)

اگر تقاضای دستور موقت قبل از اقامه دعوی باشد متقاضی باید ظرف 20 روز از تاریخ صدور دستور موقت دادخواست خود را تقدیم کند اما در تامین خواسته قبل از تقدیم دادخواست و اقامه دعوی فرصت فوق الذکر 10 روز از تاریخ صدور می باشد. (م 112 و 318 ق ا د م)
در دستور موقت چناچه خواهان محکوم به بی حقی شود خوانده باید ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی مطالبه خسارت را از تامین سپرده شده بنماید در حالیکه این مدت در تامین خواسته 20 روز می باشد (م 120 و 324 ق ا د م)
در تامین خواسته الزاما مال توقیف می شود اما موضوع دستور موقت الزاما توقیف مال نیست بلکه عمل یا منع از انجام عملی می باشد. (مستنبط از م 121 و 316 ق اد م)
در تامین خواسته بدون خسارت احتمالی نیز صدور قرار ممکن است در حالات پیش بینی شده در قانون (مستند به سند رسمی باشد، اسناد تجاری واخواست شده باشد، در معرض تعدی و تفریط باشد) اما در دستور موقت بدون اخذ و تودیع خسارات احتمالی قرار صادر نمی شود.
در تامین خواسته دادگاه باید بدون دعوت از خوانده به درخواست رسیدگی نماید و پس از تائید بعد از ابلاغ فورا اجرا می شود ولی در دستور اصل بر این است که برای احراز و تشخیص مورد دستور موقت خوانده دعوت می شود و اجرای ان نیز پس از ابلاغ امکان پذیر است
شـباهت ها:
هر دو قبل از اقامه دعوی اصلی قابل طرح است.
هر دو ضمن تقدیم دادخواست راجع به اصل دعوی قابل طرح است.
هر دو در جریان دادرسی می تواند مطرح شود.
در هر دو تصمیم دادگاه علیه خوانده است یعنی از حقوق خواهان می باشد.
هزینه دادرسی هر دو معادل دعوی غیر مالی می باشد
در هر مورد تصمیم دادگاه باید به خوانده ابلاغ شود و پس از ان اجرا گردد.
در هر دو مورد اجرای قبل از ابلاغ در صورتی که مورد تضییع و تفریط باشد قابل اجرا است.
در هر دو در صورت رد دعوای خواهان، خوانده می تواند مــطالبــه خسارت خود را از تامین سپرده شده را بنماید.
منبع: دانشجویان حقوق

نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۴۶
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *