بررسی مهارت انسانی مدیران پلیس در زمینه پیشگیری از جرم

دسته: گزیده مقالات
بدون دیدگاه
دوشنبه - 2 اسفند 1395


بررسی مهارت انسانی مدیران پلیس در زمینه پیشگیری از جرم

بررسی مهارت انسانی مدیران پلیس در زمینه پیشگیری از جرم

 

 

762125740

نویسندگان: صیاد درویشی،‌ یوسف محمدی مقدم

چکیده

زمینه و هدف: شرایط کاملاً متحول و تغییرهای سریع محیطی، ضرورت اثربخشی سازمانها را بیش‌ازپیش آشکار کرده است. یکی از عوامل ایجادکننده اثربخشی در سازمانها به‌ویژه سازمانهای خدماتی مانند پلیس، توسعه مهارتهای انسانی مدیران است؛ بنابراین پژوهش حاضر می‌کوشد تا ضمن دستیابی به مؤلفه‌ها و شاخصهای مهارت انسانی پلیس، به این پرسش پاسخ دهد که مؤلفه‌ها و شاخصهای مهارت انسانی پلیس در زمینه پیشگیری از جرم کدام‌اند؟ روش: این پژوهش از نظر هدف و جهت‌گیری کلی، کاربردی است. از طرف دیگر، پژوهش حاضر به جهت گردآوری داده‌ها در زمره پژوهشهای کیفی- اکتشافی محسوب می‌شود. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگان، مدیران و کارشناسان پلیس در حوزه پیشگیری از جرم است. برای انتخاب نمونه از روش نمونه‌گیری هدفمند قضاوتی استفاده شد که روشی غیراحتمالی است. در این روش، بعد از انجام 16 مصاحبه، عوامل اصلی و فرعی در مصاحبه‌های قبلی تکرار می‌شد و پژوهشگر به اشباع رسید. داده‌های کیفی لازم جمع‌آوری و با استفاده از روش تحلیل محتوا به مثابه تکنیکی پژوهشی، مفاهیم، مقوله‌ها و عوامل اصلی و فرعی شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: کدهای فرعی و اصلی حاصل از مصاحبه‌های انجام‌شده با خبرگان و فرماندهان نیروی انتظامی بیانگر این است که در مجموع 24 شاخص به دست آمد که براساس مبانی نظری پژوهش، در قالب 4 مؤلفه مهارت انسانی مدیران در زمینه پیشگیری از جرم، شناسایی و طبقه‌بندی شدند. نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان می‌دهد؛ هرقدر مدیران بتوانند با درک انگیزه‌های رفتاری و عقاید گذشته کارکنان، رفتارهای افراد را الگوسازی کنند، به همان اندازه می‌توانند مهارتهای رفتاری و انسانی متناسب با پیشگیری پلیسی را در سازمان فراهم آورند. هم‌چنین این مؤلفه‌ها در یک طیف فرایندی از گذشته، حال و آینده دلالت دارند و بی‌توجهی مدیران در توسعه و به‌کارگیری مهارتهای انسانی، موجب عقیم ماندن این مهارتها در اثربخشی اقدامات پلیس در زمینه پیشگیری از جرایم خواهد شد و در عمل نمی‌تواند با فقدان حتی یکی از مؤلفه‌های مهارتهای انسانی به اهداف سازمانی جامع عمل بپوشاند و در سایر فرایندها نیز نتایج مطلوبی را کسب کند.

کلیدواژگان: مهارت انسانی مدیران، پیشگیری از جرایم، رفتارهای گذشته‌نگر، الگوهای رفتاری، کنترل و جهت‌دهی رفتار

فصلنامه پژوهشهای مدیریت انتظامی، سال یازدهم، شماره 3،‌ پاییز 1395


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۲۷
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *