اولویت، کاهش محکومان حوادث کارگاهی

دسته: حقوق و اجتماع
بدون دیدگاه
شنبه - ۲۶ فروردین ۱۳۹۶


اولویت، کاهش محکومان حوادث کارگاهی

ستاد دیه معبری برای آزادی مجرمان بی‌گناه!

اولویت، کاهش محکومان حوادث کارگاهی

 

تعداد محکومان حوادث کارگاهی در حالی با ه