اختیار تأمین موضوع ماده 244 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 توسط دادگاه در مقام حل اختلاف صرفا تأیید نظر دادستان یا بازپرس در مقام حل‌اختلاف است نه در نظر گرفتن تامینی غیر از نظر آنان

دسته: دو هفته نامه سوم سال94(شماره57) , نظرهاي مشورتي اداره حقوقي
بدون دیدگاه
یکشنبه - ۱۷ خرداد ۱۳۹۴


اختیار تأمین موضوع ماده 244 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 توسط دادگاه در مقام حل اختلاف صرفا تأیید نظر دادستان یا بازپرس در مقام حل‌اختلاف است نه در نظر گرفتن تامینی غیر از نظر آنان

نظریه شماره ۲۲۱۱/۹۳/۷ ـ ۱۷/۹/۱۳۹۳

سؤال

اگر در اجرای مقررات جدید قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بازپرس عقیده به قرار تأمین کیفری از نوع وثیقه و دادستان عقیده به بازداشت موقت داشته باشند و پرونده جهت حل‌اختلاف به دادگاه ارسال شود، آیا دادگاه می‌تواند با اعلام اینکه قرار کفالت متناسب است، حل‌اختلاف نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ماده۲۴۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ دو بخش است؛ بخش اول در مقام حل‌اختلاف بین دادستان و بازپرس در موارد تشدید یا تخفیف تأمین است. در این مقام دادگاه باید صرفاً با تأیید نظر دادستان یا بازپرس حل‌اختلاف نماید و از جمله «….. و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام می‌کند…» اختیار تأمین استنباط نمی‌شود بلکه اقدام بازپرس در جهت نظر دادگاه در مورد تأئید نظر دادستان یا بازپرس است، زیرا چنانچه معتقد به اختیار تعیین تأمین توسط دادگاه باشیم، خلاف اختیارات ذاتی بازپرس در تشدید یا تخفیف قرار تأمین در تمام مراحل تحقیقات می‌باشد (موضوع ماده۲۴۳ قانون آئین دادرسی کیفری). بخش دوم ماده۲۴۴ یاد شده زمانی است که پرونده با کیفرخواست تقدیم دادگاه شده و دادگاه در مقام رسیدگی است. در این حالت نیز دادستان می‌تواند از دادگاه درخواست تشدید یا تخفیف قرار تأمین نماید. طبق تبصره ۲ ماده، چنانچه به نظر دادگاه قرار تأمین متناسب نباشد، دادگاه می‌تواند نسبت به تشدید یا تخفیف قرار تأمین اقدام نماید.


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۳۹
برچسب ها: