آیین‌نامه اجرایی قسمت دوم ماده (۵۹) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

دسته: تازه های قوانین
بدون دیدگاه
یکشنبه - 26 دی 1395


آیین‌نامه اجرایی قسمت دوم ماده (۵۹) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

آییننامه اجرایی قسمت دوم ماده (۵۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

برنامه پنجم توسعه

شماره ۱۲۲۲۹۰/ت ۵۱۱۲۸ هـ ۵/۱۰/۱۳۹۵

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان اداری و استخدامی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱/۱۰/۱۳۹۵ به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی قسمت دوم ماده (۵۹) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی قسمت دوم ماده (۵۹) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱ ـ حقوق بازنشستگی کارکنان دستگاههای اجرایی مشمول قانون تأمین اجتماعی که قبل از ۱۷/۴/۱۳۹۳ از اضافه‌کار آنان کسور بازنشستگی کسر و به‌حساب صندوق تأمین اجتماعی واریزشده است، به شرح و فرمول زیر محاسبه و پرداخت می شود:

الف ـ سازمان تأمین اجتماعی موظف است در مورد هر یک از کارکنان یادشده با همکاری دستگاه اجرایی ذی ربط و با استفاده از مستندات مربوط، نسبت مجموع اضافه‌کار ماهانه پرداختی که از آن حق بیمه کسر شده است به مجموع اقلام حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه در طول دو سال آخر خدمت (بدون احتساب مبالغ اضافه‌کار) حداکثر منتهی به ۱۷/۴/۱۳۹۳ را محاسبه نماید.

ب ـ نسبت (درصد) موضوع جزء (الف) در مبلغ میانگین حقوق و مزایای مستمر و فوق العاده ویژه موضوع‌بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول کسر حق بیمه (بدون احتساب اضافه‌کار) فرد ظرف دو سال آخر خدمت منتهی به بازنشستگی ضرب می‌شود.

 پ ـ مبلغ حاصل از اعمال جزء (ب) در یک‌سی‌ام مجموع سنوات پرداخت حق بیمه از اضافه‌کار منتهی به تاریخ ۱۷/۴/۱۳۹۳ ضرب می شود.

 ت ـ مبلغ به‌دست‌آمده از اعمال جزء (پ) به مبلغ مستمری بازنشستگی موضوع ماده (۷۷) قانون تأمین اجتماعی که در آن متوسط مزد یا حقوق بیمه‌شده بدون لحاظ اضافه‌کار محاسبه‌شده است، اضافه می شود.

 فرمول محاسبه مستمری نهایی:

A :مجموع اضافه‌کار ماهانه که از آن حق بیمه کسر شده است در طول دو سال خدمت منتهی به ۱۷/۴/۱۳۹۳.

B :مجموع اقلام حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه در طول دو سال خدمت منتهی به ۱۷/۴/۱۳۹۳.

C: مبلغ حقوق و مزایای مستمر مشمول کسر حق بیمه (بدون احتساب اضافه‌کار) در دو سال آخر.

N : مجموع سنوات پرداخت حق بیمه همراه با اضافه‌کار منتهی به ۱۷/۴/۱۳۹۳.

Y : نسبت A به.B

+ (N ×Y ×C) مستمری وفق ماده ۷۷ = مستمری نهایی

ماده ۲ ـ پاداش پایان خدمت کارکنان یادشده نیز به شرح زیر محاسبه می شود:

مبلغ محاسبه‌شده موضوع جزء (پ) ماده (۱) این آیین نامه به مبلغ آخرین حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه (بدون محاسبه اضافه‌کار) اضافه‌شده و مجموع این دو مبلغ در سنوات خدمت کارمند (حداکثر ۳۰ سال) ضرب می شود. به نقل از روزنامه رسمی شماره 20921 – معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۸۲
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *