آیین‌نامه اجرایی شناسه‌های کالا و ره‌گیری کالا موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

دسته: تازه های قوانین
بدون دیدگاه
یکشنبه - ۴ مهر ۱۳۹۵


آیین‌نامه اجرایی شناسه‌های کالا و ره‌گیری کالا موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

آیین‌نامه اجرایی شناسه‌های کالا و ره‌گیری کالا موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

220871_17919

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت کشور
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
هیأت وزیران در جلسه 1395/6/17 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دستگاههای اجرایی عضو آن و به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۳) ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ و اصلاحات بعدی آن، آیین‏نامه اجرایی شناسه‌های کالا و ره‌گیری کالا موضوع ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی شناسه‌های کالا و ره‌گیری کالا موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
ماده ۱ ـ دراین آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی آن.
ب ـ ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع ماده (۳) قانون.
پ ـ وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت
ت ـ نظام ملی: نظام ملی طبقه‏بندی کالا و خدمات شناسه کالا و خدمات، موضوع تصویب‏نامه شماره ۱۸۵۹۶/ت ۳۷۱۷۹ ک مورخ 1386/2/11 که صرفاً به‌منظور تهیه شناسنامه کالا و طبقه‏بندی کالاها مورد بهره‏برداری قرار می‏گیرد.
ث ـ عناصر توصیفی کالا: عناصر و خصوصیات ماهوی و شکلی کالا (فیلدهای توصیفی) از قبیل جنس، نوع، رنگ، ابعاد، وزن، طرح، مدل، تولیدکننده، کشور سازنده، نام تجاری و نوع کاربری آن‌که در تشریح تجاری کالا مؤثر می‏باشند.
تبصره ـ وزارت موظف است عناصر توصیفی کالا را با همکاری ستاد، گمرک
جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد دستگاه‏هایی که بر طبق قوانین در قبال تولید، واردات، حمل و نگهداری و عرضه کالا دارای وظایف و اختیاراتی هستند، تعیین نماید.
ج ـ شناسنامه کالا: مجموعه‏ای از عناصر توصیفی کالا که جهت توصیف مشخصات و ایجاد برداشت مشترک از هر قلم کالا در چارچوب همسان تجمیع می‌شوند و شناسه کالا، شناسه یکتای این مجموعه از اطلاعات است.
تبصره ـ بخشی از اقلام اطلاعاتی در شناسنامه کالا به سایر طبقه‏بندیها از قبیل سامانه هماهنگ شده (HS) طبق تعـریف بند (ژ) ماده (۱) قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ، استاندارد بین‌المللی طبقه‌بندی فعالیت‏های اقتصادی (ISIC)، طبقه‏بندی محوری محصول (CPC) و سامانه جهانی نام‏گذاری تجهیزات پزشکی (UMDNS)، طبقه‏بندی استاندارد تجارت بین‏المللی (SITC) و همچنین سامانه ثبت شناسه شیء (OID) اختصاص دارد.
چ ـ زنجیره تأمین: کلیه اشخاصی که پس از تولید یا واردات کالا تا تحویل آن به مصرف‏کننده نهایی در امر خرید، فروش، حمل و نگهداری کالا فعالیت نموده و مطابق ضوابط این آیین‏نامه مسئول انجام بخشی از فعالیت‏های مرتبط با ره‌گیری کالا هستند.
ماده ۲ ـ وزارت موظف است:
الف ـ حسب مورد با همکاری دستگاه‏های تخصصی مربوط و بهره‏گیری از اطلاعات نظام ملی نسبت به تهیه شناسنامه کالا و تخصیص شناسه برای تمامی کالاها بر اساس اولویت‏‏ها و زمان‌بندی مقرر در ماده (۳) این آیین‏نامه اقدام نموده و نظام جامع طبقه‏بندی کالا را تشکیل دهد.
تبصره ۱ ـ فرآیند اجرایی تهیه شناسنامه کالا باید به نحوی باشد که عناصر شناسنامه‏های تولیدشده تحت عنوان پروژه ایران کد موضوع قوانین و مقررات مربوط، قابل‌استفاده در طرح جدید باشد.
تبصره ۲ ـ تکمیل محتوای عناصر شناسنامه کالا توسط مشمولین طرح انجام می‏شود.
ب ـ امکان ثبت اطلاعات شناسنامه کالا و دریافت شناسه کالا را در سامانه جامع تجارت فراهم نماید.
ماده ۳ ـ تهیه شناسنامه و تخصیص شناسه کالا طبق اولویت‏ها‏ و زمان‏بندی زیر انجام می‏شود:
ماده ۴ ـ به‌محض آماده شدن شناسنامه کالا و بستر تخصیص شناسه کالا مراتب از سوی وزارت ابلاغ و دستگاه‏های ذی‏ربط مکلف‌اند ظرف سه ماه نسبت به اجرای آن اقدام کنند.
ماده ۵ ـ مشمولین دریافت شناسه کالا اعم از واردکنندگان و تولیدکنندگان موظف‌اند بر اساس اولویت‏‏ها و زمان‏بندی مقرر در ماده (۳) این آیین‏نامه و در چارچوب آیین‏نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۶۴۴۳/ت ۵۱۵۵۹ هـ مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۵، نسبت به تکمیل اطلاعات شناسنامه کالاهای خود در سامانه جامع تجارت و دریافت گواهی الکترونیکی شناسه کالا اقدام نمایند.
تبصره ـ در مواردی که کالا دارای شناسه کالای بین‏المللی ازجمله «شماره جهانی قلم تجاری (GTIN)» باشد، ضمن تهیه شناسنامه کالا، این شناسه یا شناسه‏ها به‌عنوان شناسه کالا استفاده می‏شود.
ماده ۶ ـ اگر کالا به‌صورت بخشی از یک بسته کالایی قرار گیرد، مشمول ترتیبات مندرج دراین آیین‏نامه می‏باشد.
ماده ۷ ـ نحوه دریافت شناسه کالا برای کالاهای موجود در بازارها و انبارهای کشور که تا تاریخ لازم‏الاجرا شدن این آیین‏نامه تولید یا وارد کشور شده و توسط تولیدکنندگان، توزیع‏کنندگان، فروشندگان و یا سازمان جمع‏آوری و فروش اموال تملیکی و امثال آن توزیع، نگهداری یا عرضه می‏شوند، طبق دستورالعملی است که ظرف یک ماه از تاریخ لازم‏الاجرا شدن این آیین‏نامه توسط کارگروه موضوع تبصره ماده (۱۱) این آیین‏نامه تصویب می‏شود.
ماده ۸ ـ یک ماه پس از لازم‏الاجرا شدن شناسه کالا، گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به دریافت و ثبت گواهی‏ها و شماره شناسه کالا از سامانه جامع تجارت اقدام و مطابق قوانین عمل نماید.
ماده ۹ ـ تمامی دستگاه‏های موضوع‌بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ موظف‌اند خریدهای خود را بر اساس شناسه کالا انجام دهند.
تبصره ـ وزارت موظف است امکان ثبت این معاملات را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) بر اساس شناسه کالا فراهم نماید.
ماده ۱۰ ـ به‌منظور تعیین مصادیق شناسه‏های کالا و تطبیق نظامهای طبقه‏بندی‏های کالا، وزارت با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران، ستاد و دستگاه تخصصی مربوط، ساختار شناسه کالای موجود در سامانه شناسه کالا و شناسه‏های مورداستفاده در گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‏ها را بررسی و مطابقت می‏نماید.
ماده ۱۱ ـ گروه‏های کالایی موضوع ماده (۳) این آیین‏نامه ظرف یک سال پس از ابلاغ هر گروه بر اساس ماده مذکور، مشمول اجرای طرح شناسه ره‌گیری می‏شوند.
تبصره ـ به تفکیک هر گروه کالایی کارگروهی متشکل از نمایندگان تام‏الاختیار وزارت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ستاد، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‏های مرتبط با آن گروه کالایی به ریاست وزارت تشکیل و دستورالعمل اجرایی ازجمله ساختار شناسه ره‌گیری، نحوه همکاری و اشتراک‏گذاری دستگاه‏ها، روش شناسه گذاری و چگونگی تخصیص نیازهای فنی هر دستگاه، نحوه استعلام، شیوه پاسخگویی به استعلامات مردمی و دستگاه‏های نظارتی و زنجیره تأمین در خصوص هر گروه کالایی و همچنین سطح دسترسی به اطلاعات شناسه ره‌گیری برای استعلام کنندگان تصویب و ابلاغ می‏گردد.
ماده ۱۲ ـ وزارت موظف است امکان ثبت شناسه ره‌گیری و دریافت گواهی الکترونیکی را در سامانه جامع تجارت فراهم نماید و یکتا بودن شناسه‏های ره‌گیری را در سطح تمامی کالاهای مشمول تضمین نماید.
ماده ۱۳ ـ واردکنندگان و تولیدکنندگان کالاهای مشمول موظف‌اند طبق زمان‌بندی‏ و اولویت‏بندی‏ها و بر اساس ضوابط اعلامی کارگروه موضوع تبصره ماده (۱۱) این آیین‌نامه نسبت به ایجاد شناسه‏های ره‌گیری کالاهای خود اقدام و در سامانه جامع تجارت ثبت نموده و گواهی الکترونیکی دریافت نمایند. واردکنندگان و تولیدکنندگان مذکور می‏توانند به‌جای ایجاد شناسه ره‌گیری توسط خود، از شناسه‏هایی که توسط سامانه جامع تجارت ایجاد می‏شود، استفاده نمایند.
تبصره ـ ایجاد و تخصیص شناسه ره‌گیری برای کالاهای موضوع مواد (۵۵) و (۵۶) قانون که مشمول این آیین‏نامه قرار گیرند و همچنین چگونگی نصب یا درج آن بر روی کالاهای مذکور، طبق دستورالعمل ابلاغی کارگروه موضوع تبصره ماده (۱۱) این آیین‌نامه خواهد بود.
ماده ۱۴ ـ تعیین تکلیف کالاهای موجود در بازارها و انبارهای کشور که قبل از تاریخ شمول، تولید یا وارد کشور شده‌اند و نحوه تخصیص شناسه ره‌گیری به آنها طبق دستورالعمل ابلاغی کارگروه موضوع تبصره ماده (۱۱) این آیین‌نامه خواهد بود.
ماده ۱۵ ـ وزارت موظف است سامانه ره‌گیری کالا را به‌صورت یکپارچه با سامانه جامع تجارت ایجاد و راه‏اندازی نماید. این سامانه باید به‌گونه‌ای طراحی و اجرا گردد که حسب مورد قابلیت ثبت یا دریافت اطلاعات تولید، واردات، صادرات، حمل، انبارش، فروش و اسقاط کالا از سامانه‏های مربوط را داشته باشد و بتواند در خصوص اطلاعات کالا و ره‌گیری مکانی و مالکیتی، به استعلام‏های خریداران، اعضای زنجیره تأمین، دستگاه‏های کاشف و بازرسان در هر نقطه از زنجیره تأمین در داخل کشور به‌صورت متمرکز پاسخ دهد.
ماده ۱۶ ـ ره‌گیری کالاهای مشمول از بدو ورود یا تولید تا سطح عرضه، مطابق ترتیبات زیر توسط وزارت و با همکاری سایر دستگاههای اجرایی و به‌صورت هماهنگ با سامانه‌های موضوع آیین‌نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت می‏پذیرد:
الف ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است قبل از ترخیص کالاهای تجاری مشمول، نسبت به دریافت گواهی الکترونیکی و شناسه‏های ره‌گیری از سامانه جامع تجارت اقدام و مطابق قوانین عمل کند.
ب ـ واردکنندگان و تولیدکنندگان کالاهای مشمول موظف‌اند هنگام حمل کالا از مبادی گمرکی یا تولیدی، اطلاعات شناسه‏های ره‌گیری مربوط را که در سامانه جامع تجارت ثبت‌شده در اختیار شرکت‏های حمل‌ونقل قرار دهند و همچنین موظف‌اند طبق ضوابط اعلامی کارگروه موضوع تبصره ماده (۱۱) این آیین‌نامه، نسبت به نصب یا درج شناسه اقدام نمایند.
پ ـ دستگاه‏های متولی سامانه‏های حمل‌ونقل موظف‌اند در خصوص حمل کالاهای مشمول، ثبت شناسه‏های ره‌گیری از سوی شرکت‏های حمل‌ونقل را در سامانه حمل‌ونقل مربوط الزامی نموده و قبل از صدور اسناد حمل، از سامانه ره‌گیری کالا استعلام سیستمی نمایند و از صدور اسناد حمل برای مواردی که مورد تأیید سامانه ره‌گیری نیست، خودداری نمایند.
تبصره ۱ ـ شرکت‏های حمل‌ونقل موظف‌اند برای حمل کالاهای مشمول، شناسه‏های ره‌گیری در سطح بسته‏بندی اظهارشده توسط متقاضی را از متقاضیان حمل دریافت نموده و در سامانه جامع حمل‌ونقل مربوط ثبت نمایند و از حمل محموله‏هایی که شناسه ره‌گیری ندارند، خودداری نمایند.
تبصره ۲ ـ اشخاصی که مستقلاً به حمل‌ونقل درون‌شهری و بین‌شهری کالا مبادرت می‏نمایند موظف‌اند نسبت به دریافت بارنامه از شرکت‏های حمل‌ونقل یا سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اقدام نمایند.
ت ـ وزارت موظف است در خصوص انبارش کالاهای مشمول، ثبت شناسه‏های ره‌گیری در سطح بسته‏بندی اظهارشده توسط متقاضی را در سامانه جامع انبارها الزامی نموده و قبل از صدور قبض انبار، از سامانه ره‌گیری استعلام سیستمی نماید و از صدور قبض انبار برای مواردی که مورد تأیید سامانه ره‌گیری نیست، خودداری نمایند.
تبصره ـ انباردارها به‌استثنای اماکن گمرکی در خصوص کالاهای وارداتی، موظف‌اند برای انبارش کالاهای مشمول، شناسه‏های ره‌گیری در سطح بسته‏بندی اظهارشده توسط متقاضی را از متقاضیان انبارش دریافت نموده و در سامانه جامع انبارها ثبت نمایند و از انبارش کالاهایی که شناسه ره‌گیری ندارند، خودداری نمایند.
ث ـ وزارت موظف است در سامانه جامع تجارت امکان انتقال مالکیت کالاها بر اساس شناسه‏های ره‌گیری را فراهم نماید.
تبصره ـ هرگونه انتقال مالکیت کالاهای مشمول طرح باید توسط سامانه‏های مربوط به همراه شماره شناسه ره‌گیری کالا ثبت‌شده و برای سامانه ره‌گیری از طریق سامانه جامع تجارت ارسال شود.
ماده ۱۷ ـ اعضای زنجیره تأمین و خریداران کالاهای مشمول و همچنین مأموران دستگاه‏های کاشف موضوع ماده (۳۶) قانون می‏توانند شناسه ره‌گیری کالا را از سامانه ره‌گیری استعلام نمایند. سامانه ره‌گیری در پاسخ، مشخصات ماهیت کالا، مالکیت و موقعیت ثبت‌شده در سامانه را اعلام ‏می‏نماید. هرگونه مغایرت بین اطلاعات استعلام با مشخصات کالا نشان‏دهنده احتمال قاچاق، تقلبی یا فاقد مجوز بودن کالای مربوط است.
تبصره ـ وزارت موظف است امکان ثبت مغایرت را در سامانه ره‌گیری فراهم نموده و مغایرت‏های ثبت‌شده را برای سامانه شناسایی کالای قاچاق به‌صورت سیستمی ارسال نماید. دستگاه‏های کاشف موظف‌اند با بررسی این اطلاعات نسبت به شناسایی مراکز عرضه و فروش کالاهای قاچاق و فاقد مجوزهای قانونی اقدام نمایند.
ماده ۱۸ ـ نصب شناسه ره‌گیری می‏تواند به‌صورت چاپ شناسه و یا الصاق برچسب فیزیکی و یا الکترونیکی و امثال آن صورت پذیرد. نصب شناسه ره‌گیری برای کالاهای داخلی می‏تواند توسط تولیدکننده داخلی و برای کالاهای خارجی توسط تولیدکننده خارجی در کشور مبدأ و یا واردکننده صورت پذیرد. متناسب با نوع کالا و بسته‏بندی آن، نصب شناسه ره‌گیری می‏تواند بر روی کالا و یا بسته‏بندی آن صورت پذیرد. به‌منظور تخصیص نیازهای فنی هر دستگاه در نصب شناسه، دستگاه تخصصی مربوط متناسب با نوع کالا و نیازهای فنی، روش نصب شناسه را پیشنهاد می‏دهد تا طی دستورالعملی که به تصویب کارگروه موضوع تبصره ماده (۱۱) این آیین‏نامه می‏رسد، ابلاغ شود.
ماده ۱۹ ـ فرآیندهای ثبت شناسه‏ها، تخصیص نام کاربری و رمز عبور، انتقال مالکیت، پاسخ استعلام شناسه‏ها و گواهی‏ها و سایر فعالیت‏های مذکور دراین آیین‏نامه در سامانه جامع تجارت و دیگر سامانه‏های مرتبط به‌صورت رایگان می‏باشد.
ماده ۲۰ ـ وزارت مسئول اجرای این آیین‏نامه بوده و موظف است روند اجرای آن را سالانه به ستاد و هیأت وزیران گزارش کند.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
به نقل از روزنامه رسمی شماره ۲۰۸۳۶ مورخ 28/06/1395 آیین‌نامه اجرایی شناسه‌های کالا و ره‌گیری کالا جدول


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۳۲
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *