آیین‌نامه فوق‌العاده نوبت‌کاری و هزینه جابجایی محل خدمت کارمندان

دسته: تازه های قوانین
بدون دیدگاه
دوشنبه - 2 اسفند 1395


آیین‌نامه فوق‌العاده نوبت‌کاری و هزینه جابجایی محل خدمت کارمندان

آییننامه فوقالعاده نوبتکاری و هزینه جابجایی محل خدمت کارمندان

کارمند - اداره

شماره ۱۴۴۲۰۶/ت ۵۳۱۴۳ هـ ۱۸/۱۱/۱۳۹۵

سازمان اداری و استخدامی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳/۱۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۵۱۲۳۴۴ مورخ ۲۶/۲/۱۳۹۵ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (۷) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب ۱۳۸۶ ـ آیین نامه فوق‌العاده نوبت‌کاری و هزینه جابجایی محل خدمت کارمندان را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه فوق العاده نوبت‌کاری و هزینه جابجایی محل خدمت کارمندان

ماده ۱ ـ فوق العاده نوبت‌کاری به متصدیان مشاغلی پرداخت می شود که در نوبتهای غیرمتعارف ساعات اداری به‌صورت تمام‌وقت و مستمر ملزم به انجام‌وظیفه هستند. نوبتهای غیرمتعارف عبارت‌اند از:

الف ـ یک نوبتی دائم (شب تا صبح)

ب ـ دو نوبتی چرخشی منظم (صبح تا عصر ـ شب تا صبح)

پ ـ سه نوبتی چرخشی منظم (صبح تا عصر ـ عصر تا شب ـ شب تا صبح)

ت ـ دو نوبتی منظم (عصر تا شب ـ شب تا صبح)

ث ـ دو نوبتی منظم (شب تا صبح ـ صبح تا عصر)

ج ـ یک نوبتی دائم (عصر تا شب)

چ ـ ترکیب و یا چند حالت از حالات فوق به‌صورت متناوب

ماده ۲ ـ فوق العاده نوبت‌کاری برای موارد مذکور در ماده (۱) آیین نامه به شرح زیر به‌صورت ماهانه پرداخت خواهد شد:

الف ـ یک نوبتی دائم (شب تا صبح) معادل ریالی سی درصد (۳۰%) حق شغل کارمند

ب ـ دو نوبتی چرخشی منظم (صبح تا عصر ـ شب تا صبح) معادل ریالی بیست‌وهشت درصد (۲۸%) حق شغل کارمند

پ ـ سه نوبتی چرخشی منظم (صبح تا عصر ـ عصر تا شب ـ شب تا صبح) معادل ریالی بیست‌وشش درصد (۲۶%) حق شغل کارمند

ت ـ دو نوبتی منظم (عصر تا شب ـ شب تا صبح) معادل ریالی بیست‌وچهار درصد (۲۴%) حق شغل کارمند

ث ـ دو نوبتی منظم (شب تا صبح ـ صبح تا عصر) معادل ریالی بیست‌وچهار درصد (۲۴%) حق شغل کارمند

ج ـ یک نوبتی دائم (عصر تا شب) معادل ریالی بیست درصد (۲۰%) حق شغل کارمند

چ ـ ترکیب و یا چند حالت از حالات فوق به‌صورت متناوب معادل ریالی بیست‌وپنج درصد (۲۵%) حق شغل کارمند

ماده ۳ ـ کارمندانی که به‌صورت غیرمنظم و برحسب نوبت به‌صورت کشیک یا عناوین مشابه آن در هر یک از حالات زمانی عهده‌دار انجام مسؤولیتهای محوله باشند، مشمول پرداخت فوق العاده نوبت‌کاری نبوده و با رعایت مقررات مربوط از فوق العاده اضافه‌کار ساعتی برخوردار خواهند بود.

ماده ۴ ـ هزینه جابجایی محل خدمت در داخل کشور به کارمندان رسمی و پیمانی تعلق خواهد گرفت که به‌موجب حکم رسمی محل جغرافیایی خدمت آنان به تشخیص دستگاه اجرایی از یک شهرستان به شهرستان دیگر به‌صورت قطعی (انتقال دائم) تغییر یابد. مبلغ ریالی هزینه مذکور بر مبنای کوتاه ترین فاصله زمینی اعلام‌شده بین دو محل توسط وزارت راه و شهرسازی بابت شخص کارمند و افراد تحت تکفل به ازای هر نفر برای هر کیلومتر، معادل یک‌دوم ضریب حقوق سالانه موضوع ماده (۱۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مطابق فرمول زیر قابل پرداخت است:

[تعداد نفرات ضربدر مسافت طی شده (کیلومتر) ضربدر ۲/۱ ضریب حقوق سالانه = هزینه جابه جایی محل خدمت در داخل کشور]

تبصره ـ به کارمندی که همسر وی در یکی از دستگاههای مشمول این آیین نامه اشتغال دارد و به وی هزینه جابجایی محل خدمت پرداخت‌شده است، هزینه جابجایی محل خدمت از بابت همسر شاغل پرداخت نخواهد شد.

ماده ۵ ـ به کارمندانی که به تشخیص دستگاه اجرایی بر اساس مفاد این آیین نامه محل جغرافیایی خدمت آنان تغییر می کند، علاوه بر هزینه جابجایی محل خدمت مقرر در ماده (۴) این آیین نامه برای جبران هزینه-های ناشی از حمل وسایل و اثاثیه زندگی آنان به محل جدید خدمت درصورتی‌که فاصله محل جدید خدمت از محل قبلی تا یک‌صد و پنجاه کیلومتر باشد، معادل نصف و درصورتی‌که بیش از فاصله مذکور باشد، معادل یک ماه تمام حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر پرداخت می شود.

ماده ۶ ـ هزینه های موضوع این آیین نامه به کارمندانی که محل جغرافیایی خدمت ثابت آنان از داخل به خارج از کشور تغییر می یابد و یا در خارج از کشور تغییر پیدا می‌کند، بر اساس مقررات مربوط به پرداخت هزینه سفر و حمل اثاثیه مأمورین ثابت وزارت امور خارجه قابل پرداخت است.

ماده ۷ ـ پرداخت هزینه های جابجایی محل خدمت کارمندان در صورت جابجایی از یک دستگاه اجرایی به دستگاه اجرایی دیگر توسط محل خدمت دستگاه جدید کارمند پرداخت می شود. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری- به نقل از روزنامه رسمی شماره ۲۰۹۵۴ مورخ 24/11/1395


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۶۹
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *